Deltares, een nieuw Nederlands instituut voor deltatechnologie

Delft – Op 1 januari 2008 zal Nederland een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker zijn. WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers zal tellen.

Het instituut beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van water en ondergrond. Het is toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden én toepassen van kennis voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare deltagebieden.

Deltares werkt voor – en samen met – de Nederlandse overheid, provincies, waterschappen en gemeenten, internationale overheden, kennisinstellingen én marktpartijen. De vestigingsplaatsen zijn Delft en Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltares

Deltares, een nieuw Nederlands instituut voor deltatechnologie | Infrasite

Deltares, een nieuw Nederlands instituut voor deltatechnologie

Delft – Op 1 januari 2008 zal Nederland een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker zijn. WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers zal tellen.

Het instituut beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van water en ondergrond. Het is toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden én toepassen van kennis voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare deltagebieden.

Deltares werkt voor – en samen met – de Nederlandse overheid, provincies, waterschappen en gemeenten, internationale overheden, kennisinstellingen én marktpartijen. De vestigingsplaatsen zijn Delft en Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltares