Royal Haskoning leidt dijkverzwaring New Orleans

Het Nijmeegse ingenieursbureau Royal Haskoning gaat zijn activiteiten in de VS fors uitbreiden. De komende vijf jaar zal het bureau in een consortium met enkele Amerikaanse bedrijven in opdracht van het US Army Corps of Engineers programma’s voor hoogwaterbescherming en kustbeheer rond New Orleans gaan aansturen. Met de ondertekening van een contract ter waarde van 150 miljoen dollar verstevigt Royal Haskoning zijn positie op de Amerikaanse markt.

René Zijlstra, verantwoordelijk voor de activiteiten van Royal Haskoning in de VS: ‘De nieuwe opdracht is breed. Het gaat niet alleen om kennis op het gebied van dijkontwerp of dijken bouwen, maar ook om meer strategische aspecten, zoals de voorbereiding van politieke besluitvorming rondom hoogwaterbescherming. We dragen bij aan studies gericht op het verder verbeteren van de hurricane protection systemen. We zetten onze kennis in voor vraagstukken als hoe voorkomen kan worden dat dijken doorbreken als het water toch hoger komt te staan dan vooraf voorzien. Verder zetten we onze internationale expertise in voor herstelprojecten voor de aangetaste moerasgebieden in het kustgebied van Louisiana. Deze gebieden hebben een belangrijke reducerende werking op de waterhoogte en golven die door hurricanes veroorzaakt worden.’

In 2006 al kreeg Haskoning als eerste Nederlands bedrijf voet aan de grond in New Orleans met een al omvangrijke opdracht. Met het nieuwe en nog veel grotere contract is het Royal Haskoning-smaldeel in de VS fors uitgebreid.

Na Katrina kregen de Amerikaanse autoriteiten belangstelling voor de Nederlandse waterbouwkundige kwaliteiten. Diverse missies zijn over en weer uitgevoerd tussen Nederlandse en Amerikaanse delegaties. De gezamenlijke aanpak door Nederlandse overheid, kennisinstituten en overheid versterkte het Nederlandse imago. Zijlstra; ‘Ook onze actieve marketing heeft er aan bijgedragen dat Royal Haskoning nadrukkelijk in beeld kwam bij de US Army Corps of Engineers. Onze wereldwijde ervaringen op het gebied van waterbouwkundige projecten overtuigden de opdrachtgever. Zo doen we grote waterbouwprojecten in St-Petersburg, Roemenie, Vietnam en Afrika.’

In het project werkt Royal Haskoning onder meer samen met het Amerikaanse Evans-Graves Engineers, HDR PBS&J en enkele locale kleinere bedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning