Nederland en Japan Bouwen met Water

Den Haag – Een team Japanse en Nederlandse experts gaat werken aan een concreet ontwerp voor een mogelijke combinatie van wonen en water in de Haarlemmermeer. Dit doen zij tijdens de Japanese Dutch Design Workshop die van 18 t/m 22 juni 2007 plaatsvindt in Nederland. De workshop wordt georganiseerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincies Noord- en Zuid-Holland, the Netherlands Water Partnership (NWP) en het Japan Water Forum.

Vrijdag 22 juni 2007 worden de resultaten gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de diverse publieke partijen binnen de Nederlandse watersector en de delegatieleider van het Japan Water Forum.

Achtergrondinformatie

Als basis voor het ontwerp dienen het ‘Bouwen met Water’ project in de Haarlemmermeer en de woningbouwontwikkeling in de Zuidplaspolder. Het ontwerp gaat uit van verschillende toekomstscenario’s en kijkt naar technische mogelijkheden om waterbestendig en/of drijvend te bouwen. Ook is er ruimte voor innovatieve manieren van waterbergen en waterkeren en de stedelijke ontwerpkant van klimaatbestendig bouwen. Dan gaat het bijvoorbeeld over verschillende ruimtelijke functies van waterkeringen, evacuatieroutes of de aanleg van overstromingsbestendinge infrastructuur.

Deze unieke combinatie van kennis en expertise uit twee vooraanstaande landen op het gebied van deltatechnologie zal nieuwe inzichten opleveren voor de verdere ontwikkeling van Deltatechnologie wereldwijd. Nederland en Japan hebben te maken met vergelijkbare watervraagstukken, met name als het gaat om overstromingsrisico’s ten gevolge van de klimaatveranderingen. De aanpak in beide landen is anders, waardoor het combineren van kennis tot innovatieve oplossingen kan leiden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nederland en Japan Bouwen met Water (29-05-2007)
Woningbouw en waterberging mogelijk in Haarlemmermeer (20-02-2007)
Schultz van Haegen op watermissie naar Japan (03-06-2005)
Meer samenwerking met Japan op watergebied (09-06-2005)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat