Start werkzaamheden Masterplan Mobiliteit Antwerpen

Start werken Van Cauwelaertsluis

Antwerpen, Belgie – Op 7 mei 2007 ging de renovatie van de Van Cauwelaertsluis van start. Dit is meteen de start van het eerste project binnen het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. De sluis zal volledig worden gemoderniseerd en zal in 2009 klaar zijn.

Het startschot voor de renovatie van de Van Cauwelaertsluis werd gegeven op 7 mei 2007. Dit was meteen de start van het eerste project binnen het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. De renovatie van de Van Cauwelaertsluis startte met het verwijderen van het aanmeer- en geleidingsstaketsel in het Hansadok. Nadien zal de schade die de sluis in de loop der jaren opliep, worden hersteld en zal de constructie worden versterkt. De sluis zal volledig worden gemoderniseerd en zal in 2009 klaar zijn. De werken brengen geen noemenswaardige hinder voor het wegverkeer met zich mee.

Tijdens de werken in het Hansadok geldt er een aanmeerverbod aan het gedeelte van kaai 495 tegen het bovenhoofd van de sluis, en over de ganse lengte van de taludkaai ten zuiden van de sluis. Korte onderbrekingen in de werking van de sluis zijn mogelijk.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen bracht de scheepvaart reeds op de hoogte van de mogelijke hinder.

De gerenoveerde sluis zal het toenemend aantal vrachtschepen snel en efficiënt kunnen verwerken, ook onder extreme weersomstandigheden. Samen met de 2 andere sluizen die binnen het Masterplan gerenoveerd zullen worden vormt de nieuwe Van Cauwelaertsluis een garantie voor een goede verbinding over de Schelde naar de binnenterminals en de rechteroever, en een betere verbinding met het Albertkanaal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Masterplan Mobiliteit Antwerpen