Kabinetsleden bezoeken Limburg en Brabant

Kabinetsbreed werkbezoek: duurzame leefomgeving in Limburg en Brabant

Den Haag – In het kader van het kabinetsbrede werkbezoek op maandag 21 mei 2007, bezoeken minister Cramer (Ruimte en Milieu) en de staatssecretarissen De Jager (Financiën) en Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat) het zuiden van Nederland voor één van de prioriteiten van het kabinet: een duurzame leefomgeving.

Hoe kunnen we Nederland schoner en zuiniger maken? Dat is het onderwerp waar de drie bewindslieden met praktijkmensen over willen praten. Daarvoor bezoeken ze eerst Heel aan de Maas (bij Roermond). Daar wordt gesproken met sluispersoneel en binnenschippers over de ontwikkelingen in de binnenvaart.

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat wil de komende periode sterk sturen op milieuprestaties in de binnenvaart. Zo wil ze minder zwavel in de gasolie, en de uitstoot van CO2 met vijf procent verminderen in de binnenvaart. Tegelijkertijd wil ze de komende tijd het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen aanpakken zodat de binnenvaart een goed alternatief is voor vervoer op de weg.

Samen voor zuinig!
Vanuit Heel vertrekt het gezelschap naar Philips in Eindhoven om te praten over de toekomst van duurzame verlichting. Minister Cramer heeft eerder de ambitie uitgesproken het energieverbruik van de straatverlichting en de verlichting in huizen en in bedrijven sterk te verminderen. Bij Philips zal de minister praten over de haalbaarheid van deze ambitie.

De bewindslieden reizen na het bezoek aan Philips van Eindhoven per trein naar Utrecht voor het gezamenlijk avondprogramma in de Jaarbeurs (hele kabinet met burgers).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM