Maaswerken zoekt leden Verkeersgroep Weurt

Kom over de brug!

Maastricht – Rijkswaterstaat Maaswerken wil graag de verkeersdeelnemers van de omleidingen en tijdelijke bruggen in Weurt betrekken bij een zo goed mogelijke afwikkeling van het verkeer. Daarom roept Maaswerken de verkeersdeelnemers op die vaker gebruik maken van de omleidingen en de tijdelijke bruggen. Om mee te denken en te adviseren.

Taken van de Verkeersgroep Weurt
De huidige omleidingen zijn alweer een tijd operationeel en de opstartproblemen van de tijdelijke brug zijn verholpen. In de aanloop naar de volgende fase van de omleidingen (vanaf zomer 2007) wil Rijkswaterstaat uw ervaringen en adviezen meenemen. Zodoende is de verwachting groot dat de overgang naar de volgende fase van de omleidingen soepel zal verlopen.

Beoogde leden van de Verkeersgroep bestaan uit medewerkers van Rijkswaterstaat, de aannemer en de verkeersdeelnemers. Het is de bedoeling dat de verkeersdeelnemers op persoonlijke titel deelnemen aan de Verkeersgroep. Hierbij wordt gedacht aan een groep die niet groter is dan 15 mensen. De Verkeersgroep is geen formeel inspraakorgaan of beslissingsbevoegd orgaan.

Eerste bijeenkomst op 15 mei 2007
De eerste bijeenkomst vindt op 15 mei 2007 in de avonduren plaats. De exacte tijd en plaats wordt nog bekendgemaakt. Tijdens deze bijeenkomst wordt samen bepaald welke onderwerpen worden besproken en hoe de bijeenkomsten verder worden voortgezet.

Kom over de brug en geef je op!
Als u interesse heeft om lid te worden van de Verkeersgroep Weurt kunt u zich opgeven bij het Loket Maaswerken. Het Loket is bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via telefoonnummer: 0800-62279375 of u stuurt een mail naar loket@maaswerken.nl
Let op: vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken