DHV wint contract kustontwikkeling Bangladesh

Amersfoort – De overheid van Bangladesh heeft een consultancy-contract ter waarde van USD 3,9 miljoen voor de ontwikkeling van het Meghna-estuarium toegekend aan een door DHV geleid consortium. Hoofddoel van het project is het vergroten van de veiligheid van de inwoners van het gebied.

Het Meghna-estuarium in het deltagebied van Bangladesh beslaat een oppervlakte van ongeveer 6.000 km2 en is daarmee een van de grootste ter wereld: hier komen de grote rivieren de Ganges, Brahmaputra en Meghna samen voordat ze uitkomen in de Golf van Bengalen.

Extreme natuurverschijnselen, waaronder tropische cyclonen, stormvloeden, overstromingen en zeer hoge rivierafvoeren zorgen voor ernstige problemen in het gebied, en hebben in het verleden geleid tot duizenden doden en grote materile schade.

Het door de Nederlandse overheid gefinancierde Estuary Development Program (EDP) is een vierjarig programma dat zich richt op bestrijding van de gevolgen van natuurrampen in dit gebied, verbetering van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en bevordering van duurzame ontwikkeling. Het EDP vormt het planningskader voor de langetermijnontwikkeling van verschillende kustgebieden. Veel van de in dit kader uitgevoerde projecten zijn gericht op verbetering van de mogelijkheden voor levensonderhoud op lokale schaal.

Het door DHV geleide consortium wordt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het masterplan voor de ontwikkeling van het Meghna-estuarium. In het kader van het EDP moet de hydro-morfologische kennis over het snel veranderende mondingsgebied voortdurend worden geactualiseerd. Het consortium zal uitgebreide metingen begeleiden, waarbij de morfologische ontwikkelingen met behulp van wiskundige modellen en remote-sensing technieken worden geanalyseerd.

Als onderdeel van het EDP-programma zullen tevens kosteneffectieve maatregelen worden voorgesteld om erosie te bestrijden en landaanwas te bevorderen. Op specifieke locaties zullen DHV en haar consortiumpartners geschikte maatregelen ontwerpen en uitvoeren in de vorm van proefprojecten. Het gaat daarbij onder meer om dammen en voorzieningen ter bestrijding van erosie. Ondersteuning van het Bangladesh Water Development Board, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het deltagebied, vormt ook een belangrijk aspect van het project, evenals het delen van kennis en technologie.

Naast DHV bestaat het consortium uit Royal Haskoning en vier gelieerde bedrijven uit Bangladesh. Het project gaat in maart 2007 van start en is een vervolg op het project Meghna Estuary Studies (MES), dat van 1995 tot 2001 is uitgevoerd door een door DHV geleid consortium als onderdeel van het Flood Action Plan (FAP).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV

DHV wint contract kustontwikkeling Bangladesh | Infrasite

DHV wint contract kustontwikkeling Bangladesh

Amersfoort – De overheid van Bangladesh heeft een consultancy-contract ter waarde van USD 3,9 miljoen voor de ontwikkeling van het Meghna-estuarium toegekend aan een door DHV geleid consortium. Hoofddoel van het project is het vergroten van de veiligheid van de inwoners van het gebied.

Het Meghna-estuarium in het deltagebied van Bangladesh beslaat een oppervlakte van ongeveer 6.000 km2 en is daarmee een van de grootste ter wereld: hier komen de grote rivieren de Ganges, Brahmaputra en Meghna samen voordat ze uitkomen in de Golf van Bengalen.

Extreme natuurverschijnselen, waaronder tropische cyclonen, stormvloeden, overstromingen en zeer hoge rivierafvoeren zorgen voor ernstige problemen in het gebied, en hebben in het verleden geleid tot duizenden doden en grote materile schade.

Het door de Nederlandse overheid gefinancierde Estuary Development Program (EDP) is een vierjarig programma dat zich richt op bestrijding van de gevolgen van natuurrampen in dit gebied, verbetering van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en bevordering van duurzame ontwikkeling. Het EDP vormt het planningskader voor de langetermijnontwikkeling van verschillende kustgebieden. Veel van de in dit kader uitgevoerde projecten zijn gericht op verbetering van de mogelijkheden voor levensonderhoud op lokale schaal.

Het door DHV geleide consortium wordt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het masterplan voor de ontwikkeling van het Meghna-estuarium. In het kader van het EDP moet de hydro-morfologische kennis over het snel veranderende mondingsgebied voortdurend worden geactualiseerd. Het consortium zal uitgebreide metingen begeleiden, waarbij de morfologische ontwikkelingen met behulp van wiskundige modellen en remote-sensing technieken worden geanalyseerd.

Als onderdeel van het EDP-programma zullen tevens kosteneffectieve maatregelen worden voorgesteld om erosie te bestrijden en landaanwas te bevorderen. Op specifieke locaties zullen DHV en haar consortiumpartners geschikte maatregelen ontwerpen en uitvoeren in de vorm van proefprojecten. Het gaat daarbij onder meer om dammen en voorzieningen ter bestrijding van erosie. Ondersteuning van het Bangladesh Water Development Board, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het deltagebied, vormt ook een belangrijk aspect van het project, evenals het delen van kennis en technologie.

Naast DHV bestaat het consortium uit Royal Haskoning en vier gelieerde bedrijven uit Bangladesh. Het project gaat in maart 2007 van start en is een vervolg op het project Meghna Estuary Studies (MES), dat van 1995 tot 2001 is uitgevoerd door een door DHV geleid consortium als onderdeel van het Flood Action Plan (FAP).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV