Sterke exportstijging watersector

Delft – De Nederlandse waterexport is in 2006 met maar liefst 10% gestegen. Hiermee ging de export vorig jaar omhoog van € 4,5 miljard naar ruim € 4,9 miljard. Ruim 90% van de bedrijven binnen de watersector beoordeelt de situatie op de buitenlandse markt voor wateractiviteiten momenteel als gunstig tot zeer gunstig.

De exportstijging en gunstige vooruitzichten zijn mede te danken aan de sterkere innovatiekracht van de watersector, als beleidsmatig antwoord op het door de overheid ingestelde Innovatieplatform. Het Innovatieplatform – ingesteld ter stimulering van de kenniseconomie – is omstreden. De watersector lijkt nu met zijn sterke omzetstijging de kritiek op de doelstelling van dit Platform te weerleggen.

De missie van het Innovatieplatform is de innovatiekracht van Nederland te versterken, zodat ons land in 2010 weer een koploper is in de Europese kenniseconomie.

Al in 2004 heeft het Innovatieplatform onder leiding van minister-president Balkenende water aangewezen als sleutelgebied van de Nederlandse economie. De sector heeft daarop – gecoördineerd door het Netherlands Water Partnership (NWP) – het Innovatieprogramma Watertechnologie opgezet, ter stimulering van de kenniseconomie in de watersector. Het innovatieprogramma is een belangrijk onderdeel van een ambitieuze toekomstvisie van de watersector, die een verdubbeling van de export binnen een periode van 5 jaar beoogt. Die ambitieuze visie lijkt nu binnen bereik te komen.

De omzetstijging is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd door EIM, een organisatie die onderzoek doet naar bedrijvigheid en beleid. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netherlands Water Partnership.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)