Woningbouw en waterberging mogelijk in Haarlemmermeer

Zoetermeer – Een breed samengestelde groep van veertien publiek en private partijen waaronder Dura Vermeer, verenigd in het Kennisontwikkelingsproject Bouwen met Water, zien in de Haarlemmermeer reële mogelijkheden voor een woningbouwprogramma dat volledig is gestoeld op waterberging.

De groep trekt deze conclusie op basis van een onderzoek dat zij heeft gedaan naar een integraal ontwerp voor een waterwoonwijk in de Haarlemmermeer. Het onderzoek is gepresenteerd op de Aquaterrabeurs te Amsterdam RAI en aangeboden aan Prins Willem-Alexander. Op het speciaal hiervoor georganiseerde en drukbezochte congres spraken de direct betrokken partijen hun enthousiasme uit om verder te gaan met de ideeën voor een waterwoonwijk in de Haarlemmermeer. Het onderzoek is geïnitieerd vanuit de vraag naar de mogelijkheden van klimaatbestendig bouwen in de Haarlemmermeer. De onderzoekers stellen zelfs op basis van hun bevindingen dat waterstedenbouw een realistische en financieel haalbare oplossing is voor klimaatbestendig bouwen op andere laaglandlocaties in Nederland.

Waterstedenbouw
Bouwen met Water biedt met het onderzoek inzicht in bouwstenen voor een nieuwe vorm van stedenbouw, waarbij water de basis vormt en niet in eerste instantie grond. In het project wordt water, zowel in vorm als medium, dan ook als primaire bouwsteen gebruikt voor het ontwerp. Daarmee beoogt het een transformatie van het agrarische watersysteem (gestoeld op doorspoelen en afvoeren) naar een circulerend watersysteem, zonder het traditionele grid wezenlijk aan te tasten. Voor het integraal ontwerp in de Haarlemmermeer is onderzocht welk gebied het meest geschikt is voor waterstedenbouw, onder meer op basis van de diepe ligging, de ontsluitingsmogelijkheden en het basisveen in de diepere ondergrond.

Koppeling tussen theorie en praktijk
Door de koppeling van het kennisproject aan deze locatie ontstaat een relatie met de praktijk van een actueel ruimtelijk ontwikkelingsproces. De kracht van het project is daarmee de bundeling van kennis op gebied van water-, ontwerp-, markt- en beleidssystemen. Dat wil zeggen: wetenschappelijk onderbouwde kennis, praktisch bovendien en commercieel toepasbaar op zo’n manier dat marktkennis kan worden toegepast.

Over Bouwen met Water
In Bouwen met Water participeren de private partijen: bouwconcern Dura Vermeer, ingenieurs- en adviesbureaus Advin, Royal Haskoning, Bureau Middelkoop, ontwikkelaar Bouwfonds MAB, woningcorporatie Ymere, OK Architecten BNA; de onderzoeksinstituten Alterra, Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) OTB, WL Delft Hydraulics; de publieke partijen, provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer en hoogheemraadschap Rijnland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV