Ballast Nedam renoveert kades in Den Helder

Gemeente Den Helder gunt renovatie Onderzeedienstkade en Visserijkade aan Ballast Nedam Infra BV

Den Helder – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder heeft besloten om de renovatie en verbreding van de Onderzeedienstkade en de Visserijkade en de realisatie van een aanlegvoorziening voor zeegaande jachten in de haven van Den Helder te gunnen aan
Ballast Nedam Infra BV. De gemeente en de provincie investeren ruim 13 miljoen euro in
het project. Dit renovatieproject is onderdeel van de Herinrichting van de Rijkszeehaven
Den Helder.

Na de renovatie van de Paleiskade, in 2005/2006, worden nu de Onderzeedienstkade en een
deel van de Visserijkade geschikt gemaakt voor diverse havengebruikers. De oplevering
staat gepland in juli 2008. Daarmee kunnen de gerenoveerde kades worden ingezet voor de
manifestatie rond de grote Tall Ships’ Race (Sailmanifestatie), die van 20 tot 23
augustus 2008 in Den Helder wordt gehouden.

Met de herinrichting van de Rijkszeehaven kan de gemeente Den Helder beter voldoen aan de
vraag vanuit de offshore-industrie en de zeescheepvaart naar meer aanleg- en
overslagvoorzieningen. In 2005 nam de overslag van lading met bijna 24 procent toe. In
2006 kwam daar nog een aanzienlijk percentage bij. De verwachting is dat de komende jaren
ook de offshore windenergiesector ruimte gaat vragen op de kades. Daarmee wordt de groei
van de havenactiviteiten de komende jaren doorgezet.

In augustus 2006 startte de Europese aanbestedingsprocedure voor het project. Na een
voorselectie zijn vijf aannemers uitgenodigd een aanbieding te doen, dat onder de
methodiek van Design & Construct tot stand moet komen. De aanbiedingen zijn uitvoerig
bestudeerd, waarna een keuze is gemaakt. De uitverkozen aanbieding is hierna ter
besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Donderdag 22
februari 2007 tekenen de gemeente en Ballast Nedam Infra BV het projectcontract. Dit gebeurt
tijdens een speciale bijeenkomst waarbij de financiers en andere betrokkenen aanwezig
zijn.

Voor de financiering van het project ‘Herinrichting Rijkszeehaven Den Helder’ hebben zowel
de provincie Noord-Holland als de gemeente Den Helder de benodigde financiële
middelen beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 13 miljoen euro.
De provinciale subsidie (50% van de investeringen) komt vanuit het actieprogramma ‘Water
als Economische Drager’ (WED). Doel van dit actieprogramma is het vergroten van de
economische potenties van water en richt zich op recreatie en toerisme, watergebonden
bedrijvigheid en goederenvervoer over water. Daarmee draagt de provincie bij aan de
economische ontwikkeling van de haven van Den Helder.

Het kadeoppervlak van de Onderzeedienstkade verdrievoudigt: van 4.000 tot 11.500 vierkante
meter. De 270 meter lange kade wordt geschikt gemaakt voor met name de op- en overslag van
goederen. Aansluitend op de Onderzeedienstkade wordt ook 195 meter Visserijkade
gerenoveerd en verbreed. Dit deel van de Visserijkade is hierdoor straks uitermate
geschikt voor zowel het aanlanden van vis als de op- en overslag van goederen ten behoeve
van de offshore-industrie en de zeescheepvaart.

Voor de zeegaande recreatievaart wordt op de kop (noordzijde) van de gerenoveerde en
verbrede Onderzeedienstkade een afgeschermde, luwe en veilige zone gecreëerd. Deze
afmeerlocatie voor zeegaande jachten krijgt een totale lengte van 65 meter en gaat dienen
als tijdelijke wachtplaats voor het passeren van de Zeedoksluis. Deze sluis verleent
toegang tot de toekomstige jachthaven in het bassin van de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Helder