Reactie Van Geel op klimaatrapport VN

Van Geel: Snelle actie noodzakelijk

Den Haag – ‘Vluchten kan niet meer en snelle actie is absoluut noodzakelijk.’ Dat zegt staatssecretaris Van Geel (milieu) naar aanleiding van het klimaatrapport van de Verenigde Naties, dat op 2 februari 2007 in Parijs is gepresenteerd.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), concludeert dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de snelle klimaatverandering. De huidige veranderingen, zoals de temperatuurstijging, het extreme weer en de zeespiegelstijging, gaan steeds sneller en zullen versterkt doorzetten. Broeikasgassen die nu worden uitgestoten zullen vele tientallen jaren in de atmosfeer blijven en het klimaat nog eeuwen beïnvloeden. Zo is het in Europa de afgelopen eeuw bijna 1 graad Celsius warmer geworden. De neerslag is toegenomen in het noorden en er vindt verdroging plaats in het Middellandse-Zeegebied. Eind deze eeuw kan de wereldtemperatuur volgens het IPCC tussen de 1-6 graden Celsius hoger zijn.

Wereldwijd verwacht het IPCC aan het eind van deze eeuw een gemiddelde zeespiegelstijging tot bijna 60 cm. In deze schattingen is het versnelde afsmelten van het landijs van Groenland en Antarctica niet meegenomen. Het KNMI schat dit effect op zo’n 10 cm. Hiermee komt het KNMI voor Nederland op een voorlopige maximale zeespiegelstijging van 85 cm.

Staatssecretaris Van Geel vindt dat de conclusies van het IPCC om snelle actie vragen. Hij vindt het dan ook een goede zaak dat Europa leiderschap wil tonen en verantwoordelijkheid neemt. Recent heeft de Europese Commissie voorgesteld dat alle industrielanden de uitstoot van broeikasgassen met 30% in 2020 reduceren. Als andere industrielanden niet meedoen, dan wil de Europese Commissie dat de EU in ieder geval zelf de uitstoot met 20% terugdringt.

Om de grote risico’s van klimaatverandering te beperken heeft de Europese Unie als uitgangspunt dat de temperatuur niet meer dan twee graden Celsius mag stijgen ten opzichte van het pre-industrieel niveau. Om onder die grens te blijven heeft Van Geel tijdens het Nederlands voorzitterschap in 2004 ambitieuze doelen voorgesteld. Hij is verheugd dat de Europese Commissie die ambitieuze lijn doortrekt.

Het IPCC is het gezaghebbende klimaatpanel van de Verenigde Naties. Aan het IPCC werken honderden gerenommeerde klimaatonderzoekers mee, waaronder ook tientallen Nederlanders. In 2007 brengt het IPCC 4 rapporten uit. Na dit eerste rapport over het klimaatsysteem en de invloed van de mens, komt er op 5 april een rapport over de gevolgen van klimaatverandering, op 3 mei een rapport over mogelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en tot slot op 16 november een syntheserapport. Elke vijf jaar publiceert het IPCC rapporten die een compleet overzicht geven van de kennis op klimaatgebied.

Zie ook
KNMI
IPCC
Dossier Klimaatverandering

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM