Nieuwe kadeconstructies vergroten capaciteit havens

Deventer – In 2007 begint in de Eemshaven de bouw van een nieuwe rorokade voor de veerboten naar het Duitse waddeneiland Borkum. Deze kade komt in de nog te baggeren Beatrixhaven en moet straks geschikt zijn voor veerboten en catamarans met een maximale lengte van tachtig meter. Witteveen+Bos zorgt in opdracht van AG Ems Nederland voor ontwerp, bestek, gunningadvies en directievoering. Omdat er in verband met de geplande baggerwerkzaamheden slechts weinig tijd is voor ontwerp en uitvoering koos de opdrachtgever voor directielevering van stalen damwanden, combiwanden en meerpalen.

Prefabelementen
In opdracht van Groningen Seaports is Witteveen+Bos ook actief bij de bouw van kademuren in andere delen van de Eemshaven. In de toekomstige Beatrixhaven werkt Witteveen+Bos al sinds 2005 aan de zuidelijke kade bestemd voor binnenvaartschepen en zeeschepen tot 14.000 DWT (375 en 325 meter lengte in twee bouwfases, kerende hoogte 15 meter). De opdracht omvat ontwerpwerkzaamheden, bestek, besteksontwerp, aanbesteding en directievoering voor ontwerpzaken. De oplevering is in april 2007. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de nieuwe bulkkade in de nabijgelegen Julianahaven, in twee bouwfases van elk 350 meter met een kerende hoogte van 21 meter. Hier kunnen binnenvaartschepen en zeeschepen tot 60.000 DWT terecht. In deze twee projecten wordt de deksloof van de kade met innovatieve prefab-elementen gebouwd. In beide havens wordt inmiddels de eerste fase uitgevoerd.

Bio-ethanolkade
In opdracht van Haven Amsterdam werkt Witteveen+Bos aan ontwerp, bestek en kostenramingen voor kademuren in de Texashaven en de Amerikahaven. De lengte van de kades is respectievelijk 310 en 175 meter. De kade in de Amerikahaven is bestemd voor overslag van graan, veevoer en bio-ethanol en moet onder meer coasters tot 10.000 DWT kunnen ontvangen. De kade in de Texashaven is bestemd voor de overslag van olie. De uitvoering van de werkzaamheden loopt analoog aan de bouw van een bio-ethanolfabriek op het kadeterrein. Hiermee moet al in de ontwerp- en besteksfase rekening worden gehouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos