Wijziging ontwerpplan Vierde Bergboezem ter inzage

Breda – Het waterschap legt tot 26 februari 2007 de aanpassingen op het eerder vastgestelde ontwerpplan voor de Vierde Bergboezem ter inzage. Het algemeen bestuur heeft het oorspronkelijke ontwerpplan in december 2005 vastgesteld. Bij de uitwerking van het ontwerpplan bleek dat voor een goede bescherming de kades 40 centimeter verhoogd moeten worden. Tevens worden de kades naar binnen toe verlegd. Door deze wijzigingen valt de bergboezem binnen de grenzen die zijn aangegeven in het Reconstructieplan De Baronie.

Inspraakprocedure gewijzigd ontwerpplan

Het gewijzigde ontwerpplan ligt tot 26 februari 2007 ter inzage bij het waterschap. Tot die datum kunt u uw zienswijze over de wijzigingen schriftelijk doorgeven aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Informatieavond

Om de wijziging van het ontwerpplan voor de Vierde Bergboezem toe te lichten, organiseert het waterschap samen met de deelnemende organisaties op woensdag 24 januari een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in restaurant Elsakker, Nieuwveerweg 2 in Prinsenbeek en begint om 19.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Waterschap Brabantse Delta