Eilandkrib wint prijsvraag Kribben van de Toekomst

Nijmegen – Het Consortium Kribben (Royal Haskoning, Radboud Universiteit Nijmegen, Bureau Stroming en Struiksma River Engineering) is met haar inzending van de Eilandkrib één van de vier prijswinnaars van de prijsvraag ‘Kribben van de Toekomst’. De prijsvraag is uitgeschreven door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR). 21 december 2006 werden de prijzen uitgereikt.

De Eilandkrib verschilt van gewone kribben doordat een deel van de huidige krib verlaagd is en aan de kop van de krib een soort eilandje wordt gemaakt. Door het verlaagde gedeelte is het mogelijk om de afvoercapaciteit van de rivier bij hoogwater te vergroten. De krib heeft met de opening en het ‘eilandje’ ook een betere stroomgeleiding. Dat heeft een belangrijke verbetering van de vaarwegkwaliteit tot gevolg, waardoor er minder gebaggerd hoeft te worden. Ook is het mogelijk om met deze oplossing de autonome bodemdaling tegen te gaan.

De verbeterde stroomgeleiding biedt kansen voor ecologische ontwikkeling. Nu is dat nog moeilijk omdat het water, met name door passerende schepen, te sterk in beweging wordt gebracht. Dit is met name nadelig voor vestiging migratie van vissoorten en ongewervelde dieren. Door de vorm van de Eilandkrib ontstaat een traag meestromende nevengeul tussen rivier en kribvak. De stroomsnelheid is er beduidend lager dan in de vaargeul, waardoor allerlei waterplanten weer de kans krijgen zich te vestigen. Vissen en ongewervelde dieren krijgen daardoor weer plek om te leven en door de lagere snelheid kunnen ze zich ook gemakkelijker stroomopwaarts verplaatsen.

Met de Eilandkrib is een optimum gevonden tussen hoogwaterveiligheid en verbetering van de vaarweg, waarbij het tevens mogelijk is gebleken om ecologie en landschap in belangrijke mate te versterken, zonder in te leveren op aspecten als duurzaamheid en kosten van realisatie, beheer en onderhoud en wordt bovendien een bijdrage geleverd aan het tegengaan van de autonome bodemdaling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning