Heijmans: waterberging kans voor woonkwaliteit

Heijmans presenteert aanpak WaterWonen

’s-Hertogenbosch – Onder de vlag van WaterWonen introduceert Heijmans vier nieuwe concepten voor ’waterproof’ wonen. Het gaat om gebiedsontwikkelingen in stedelijke havengebieden en kanaalzones, polders, uiterwaarden en waterrijke recreatiegebieden. De concepten voor drijvende, amfibische en paalwoningen kwamen tot stand na uitgebreid consumentenonderzoek en samenwerking met externe partners.

WaterWonen is actueel omdat Nederland als deltagebied door klimaatsverandering steeds natter wordt. Om overstromingen te voorkomen, moet er ruimte worden gezocht voor waterberging. Daarnaast wordt het door ruimtegebrek steeds noodzakelijker andere locaties te bebouwen, zoals uiterwaarden, polders en havens.

Voor de consument zijn vooral weids uitzicht, rust en ruimte de woonkwaliteiten die de doorslag geven in de keuze voor WaterWonen. De meeste mensen geven de voorkeur aan een woning op palen, op een terp of aan de waterkant. Voor permanent drijvend wonen bestaat minder animo. Water levert een bijdrage aan de kwaliteit van het wonen. Woningen in natte gebieden moeten echter wel waterbestendig zijn. Technisch is dat inmiddels goed haalbaar. Ook de infrastructuur zoals ontsluiting, parkeergelegenheid en nutsvoorzieningen zijn in de concepten meegenomen.

Heijmans introduceert vier nieuwe, innovatieve woontypen:

 • 1. Vrij wonen met veel waterpeilfluctuaties
  De woningen – zowel drijvend als op palen – zijn gesitueerd in de uiterwaarden van de rivieren. Op deze plekken wordt de natuurbeleving versterkt door vrij uitzicht en maximale buitenruimte. Bij hoog water is het water de buitenruimte, bij laag water ontstaat een gemeenschappelijk park van uiterwaarden. Het water wordt, door het creëren van extra stromen en/of beken, bovendien meer ruimte geboden.
 • 2. Vrij wonen met weinig waterpeilfluctuaties
  De woningen – zowel drijvend als op palen – zijn gelegen in polders. Er is sprake van kleinschaligheid; een wijk- of dorpskarakter, waarbij de openbare ruimte gedeeld wordt. Deze WaterWoningen kunnen deel uitmaken van een groter plan. Waterberging c.q. -retentie is leidend. Dit impliceert meervoudig ruimtegebruik, waarbij de opgave verder reikt dan alleen het woongebied. Zo dient rekening te worden gehouden met bemaling, inklinking en dijken.
 • 3. Stedelijk wonen
  Deze grondgebonden woningen bevinden zich in voormalige stedelijke havengebieden en kanaalzones, die na revitalisering een aantrekkelijke identiteit krijgen. Het wonen is stedelijk, met voorzieningen in de nabijheid en het water als ‘park’ voor de deur. Het gaat hier om stadswoningen of appartementen met kleinschalige buitenruimte – vlonder of balkon op eilanden, landtongen en kadegebieden in havens. De revitalisering van dit soort locaties draagt sterk bij aan de verbetering van de sociale kwaliteit van de betreffende steden.
 • 4. Actief wonen
  Deze woningen zijn gelegen in recreatieve watergebieden die een open verbinding met zee[armen] of met het netwerk van rivieren, kanalen of grachten hebben. Deze kleinschalige projecten zijn de ‘thuishaven’ voor bewoners die actief watersport beoefenen. Op deze locaties zijn alle typen WaterWoningen mogelijk – van grondgebonden tot drijvend – met het accent op bungalows en appartementen.

Investeren
Heijmans is bereid tot risicodragende investeringen. "Wij willen ontwikkelen voor de woonconsument. Die consument geeft aan dat WaterWonen een kansrijk concept is. En we kunnen het ook realiseren. We hebben diverse posities die we voor de ontwikkeling van waterwoningen kunnen inzetten," aldus de voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans, Guus Hoefsloot. "Denk aan Meerstad in Groningen, Zuidplaspolder [Zuid-Holland]of Groote Wielen in ‘s-Hertogenbosch. Bovendien brengen we kennis over gebiedsontwikkeling in. Binnenkort starten we drie pilotprojecten en over twee jaar kan het eerste WaterWonen-project voltooid zijn. Gelet op de wateropgave waarvoor de overheid zich gesteld ziet, is publiek-private samenwerking bij zulke projecten een serieuze optie. WaterWonen kan dan bijdragen aan de oplossing én bekostiging van waterwerende maatregelen en landschapsontwikkeling."

Samenwerking
Heijmans ziet WaterWonen niet als een louter technische uitdaging. Het gaat bij WaterWonen ook om het verbinden van stedenbouw, landschapsontwikkeling en waterbeheer. Verder raakt WaterWonen aan vraagstukken op het gebied van infrastructuur, maar ook wetgeving, financiering en verzekeringen.
Om WaterWonen succesvol te realiseren, zijn innovatieve oplossingen nodig die tot stand moeten komen in samenwerking met overheden en andere partijen. Heijmans treedt op als initiator en partner in discussies en projecten rondom WaterWonen. Daarbij wordt samengewerkt met vermaarde architectenbureaus als West 8, Marlies Rohmer, Artes, Benthem & Crouwel, Soeters, Van Eldonck & Ponec en Rapp & Rapp. Verder is Heijmans in zee gegaan met kennisdragers onder wie SEV, NIROV, Staatsbosbeheer, WINN, GIW-SWK en Delta Lloyd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV

Heijmans: waterberging kans voor woonkwaliteit | Infrasite

Heijmans: waterberging kans voor woonkwaliteit

Heijmans presenteert aanpak WaterWonen

’s-Hertogenbosch – Onder de vlag van WaterWonen introduceert Heijmans vier nieuwe concepten voor ’waterproof’ wonen. Het gaat om gebiedsontwikkelingen in stedelijke havengebieden en kanaalzones, polders, uiterwaarden en waterrijke recreatiegebieden. De concepten voor drijvende, amfibische en paalwoningen kwamen tot stand na uitgebreid consumentenonderzoek en samenwerking met externe partners.

WaterWonen is actueel omdat Nederland als deltagebied door klimaatsverandering steeds natter wordt. Om overstromingen te voorkomen, moet er ruimte worden gezocht voor waterberging. Daarnaast wordt het door ruimtegebrek steeds noodzakelijker andere locaties te bebouwen, zoals uiterwaarden, polders en havens.

Voor de consument zijn vooral weids uitzicht, rust en ruimte de woonkwaliteiten die de doorslag geven in de keuze voor WaterWonen. De meeste mensen geven de voorkeur aan een woning op palen, op een terp of aan de waterkant. Voor permanent drijvend wonen bestaat minder animo. Water levert een bijdrage aan de kwaliteit van het wonen. Woningen in natte gebieden moeten echter wel waterbestendig zijn. Technisch is dat inmiddels goed haalbaar. Ook de infrastructuur zoals ontsluiting, parkeergelegenheid en nutsvoorzieningen zijn in de concepten meegenomen.

Heijmans introduceert vier nieuwe, innovatieve woontypen:

 • 1. Vrij wonen met veel waterpeilfluctuaties
  De woningen – zowel drijvend als op palen – zijn gesitueerd in de uiterwaarden van de rivieren. Op deze plekken wordt de natuurbeleving versterkt door vrij uitzicht en maximale buitenruimte. Bij hoog water is het water de buitenruimte, bij laag water ontstaat een gemeenschappelijk park van uiterwaarden. Het water wordt, door het creëren van extra stromen en/of beken, bovendien meer ruimte geboden.
 • 2. Vrij wonen met weinig waterpeilfluctuaties
  De woningen – zowel drijvend als op palen – zijn gelegen in polders. Er is sprake van kleinschaligheid; een wijk- of dorpskarakter, waarbij de openbare ruimte gedeeld wordt. Deze WaterWoningen kunnen deel uitmaken van een groter plan. Waterberging c.q. -retentie is leidend. Dit impliceert meervoudig ruimtegebruik, waarbij de opgave verder reikt dan alleen het woongebied. Zo dient rekening te worden gehouden met bemaling, inklinking en dijken.
 • 3. Stedelijk wonen
  Deze grondgebonden woningen bevinden zich in voormalige stedelijke havengebieden en kanaalzones, die na revitalisering een aantrekkelijke identiteit krijgen. Het wonen is stedelijk, met voorzieningen in de nabijheid en het water als ‘park’ voor de deur. Het gaat hier om stadswoningen of appartementen met kleinschalige buitenruimte – vlonder of balkon op eilanden, landtongen en kadegebieden in havens. De revitalisering van dit soort locaties draagt sterk bij aan de verbetering van de sociale kwaliteit van de betreffende steden.
 • 4. Actief wonen
  Deze woningen zijn gelegen in recreatieve watergebieden die een open verbinding met zee[armen] of met het netwerk van rivieren, kanalen of grachten hebben. Deze kleinschalige projecten zijn de ’thuishaven’ voor bewoners die actief watersport beoefenen. Op deze locaties zijn alle typen WaterWoningen mogelijk – van grondgebonden tot drijvend – met het accent op bungalows en appartementen.

Investeren
Heijmans is bereid tot risicodragende investeringen. "Wij willen ontwikkelen voor de woonconsument. Die consument geeft aan dat WaterWonen een kansrijk concept is. En we kunnen het ook realiseren. We hebben diverse posities die we voor de ontwikkeling van waterwoningen kunnen inzetten," aldus de voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans, Guus Hoefsloot. "Denk aan Meerstad in Groningen, Zuidplaspolder [Zuid-Holland]of Groote Wielen in ‘s-Hertogenbosch. Bovendien brengen we kennis over gebiedsontwikkeling in. Binnenkort starten we drie pilotprojecten en over twee jaar kan het eerste WaterWonen-project voltooid zijn. Gelet op de wateropgave waarvoor de overheid zich gesteld ziet, is publiek-private samenwerking bij zulke projecten een serieuze optie. WaterWonen kan dan bijdragen aan de oplossing én bekostiging van waterwerende maatregelen en landschapsontwikkeling."

Samenwerking
Heijmans ziet WaterWonen niet als een louter technische uitdaging. Het gaat bij WaterWonen ook om het verbinden van stedenbouw, landschapsontwikkeling en waterbeheer. Verder raakt WaterWonen aan vraagstukken op het gebied van infrastructuur, maar ook wetgeving, financiering en verzekeringen.
Om WaterWonen succesvol te realiseren, zijn innovatieve oplossingen nodig die tot stand moeten komen in samenwerking met overheden en andere partijen. Heijmans treedt op als initiator en partner in discussies en projecten rondom WaterWonen. Daarbij wordt samengewerkt met vermaarde architectenbureaus als West 8, Marlies Rohmer, Artes, Benthem & Crouwel, Soeters, Van Eldonck & Ponec en Rapp & Rapp. Verder is Heijmans in zee gegaan met kennisdragers onder wie SEV, NIROV, Staatsbosbeheer, WINN, GIW-SWK en Delta Lloyd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV