TB sluizen Born, Maasbracht en Heel vastgesteld

VaststellingTracébesluit aanvulling II: aanpassing sluizen Born, Maasbracht en Heel

Roermond – De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 9 november 2006 het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute Aanvulling II vastgesteld. In dit plan is beschreven om de middenkolk van de sluis Born en de oostelijke kolk van de sluizen Maasbracht en Heel tot 225 m te verlengen.

Wie kan beroep instellen?
Belanghebben die zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit aanvulling II naar voren hebben gebracht, kunnen van 17 november 2006 tot en met 28 december 2006 beroep instellen tegen het Tracébesluit aanvulling II, bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In de bekendmaking van het Tracébesluit voor de aanpassing van de sluizen Maasbracht, Born en Heel leest u meer over hoe u een beroepsschrift kunt instellen. Dit document treft u aan in de bibliotheek van www.maaswerken.nl

Het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute Aanvulling II
De bekendmaking en het document Tracébesluit Zandmaas/Maasroute aanvulling II treft u aan in de bibliotheek van www.maaswerken.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Inspraak aanpassing sluizen Born, Maasbracht en Heel

Meer informatie over Modernisering van de Maasroute fase 2 vindt u in Infrasite Projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken