Renovatie Prinses Beatrixsluizen Nieuwegein start

Nieuwegein – In augustus 2006 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de heftorens van de Prinses Beatrixsluizen in Nieuwegein. Het beton van deze heftorens is al een aantal jaren in matige staat. De renovatie is naar verwachting in december 2006 gereed.

Rijkswaterstaat voert momenteel veel achterstallig onderhoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal uit. Deze renovatie is een van die onderhoudsprojecten. Het beton is al een paar jaar in matige staat en er is al geruime tijd een risico dat stukken beton loslaten en op onderdoorvarende schepen terecht komen. Om dat te voorkomen hangen er al enkele jaren vangnetten onder de torens.

In het beton van de heftorens en portalen zit wapeningsstaal. Dat zorgt voor een stevige constructie van de torens zodat deze zware belastingen kunnen opvangen. Het renoveren van de betonlaag is nodig om aantasting van het achterliggende staal te voorkomen. Achtereenvolgens vinden de volgende werkzaamheden plaats: het afkloppen van het hele betonoppervlakte, het uithakken en repareren van plekken met schade, het stralen en herstellen van het gehele betonoppervlak en het aanbrengen van een nieuwe coatinglaag. Ook vervangt Rijkswaterstaat de dakbedekking van de heftorens en waar nodig kozijnen e.d. De torens komen geheel in de steigers te staan, die sinds 7 augustus 2006 worden opgebouwd. Het hakwerk begint naar verwachting op 28 augustus 2006.

In de heftorens broeden veel huiszwaluwen. In overleg met vogeldeskundigen hebben deze dieren alternatieve broedgelegenheid gekregen. Zo is een portaal met prefabnesten over een van de sluiskolken gezet. Het portaal is goed bezet. Op andere plaatsen zijn extra netten gespannen om het nestelen te voorkomen. Het werk gebeurt eerst aan de westelijke sluiskolk en vanaf half oktober aan de oostelijke. Op deze manier kunnen de zwaluwen op de hun ‘toegewezen’ plekken het broedseizoen afmaken.

De heftorens hebben een Rijksmonumentenstatus, het uiterlijk van de torens blijft dan ook zoveel mogelijk voldoen aan het oorspronkelijk ontwerp. Schippers zullen slechts beperkte hinder ondervinden, voor een deel van de periode is een hoogtebeperking van kracht. De direct omwonenden zullen wel enige hinder ondervinden. Met hen is vroegtijdig overleg gevoerd en zij zijn ook nu goed geïnformeerd.

Achtergrondinformatie sluis
De Prinses Beatrixsluis dateert uit 1938. Dit is de eerste grootschalige renovatie van het beton, eerder zijn alleen kleinere reparaties uitgevoerd. De sluis ligt in het Lekkanaal, dat het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek verbindt. Het is een belangrijke schakel op de binnenvaartroute Amsterdam-Rotterdam. Jaarlijks varen ruim 60.000 schepen door de sluis die samen meer dan 32 miljoen ton aan goederen vervoeren. De sluis is alle dagen van het jaar dag en nacht in bedrijf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht