Kadeverhogingen bij Groot Boller

Maastricht – Om de bevolking langs de Maas beter te beschermen tegen overstromingen, worden de kaden in de gemeente Venlo verhoogd. 3 Juli 2006 start aannemerscombinatie GMB/Oldenkamp in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken met de werkzaamheden aan de kaden bij Groot Boller. Afhankelijk van de (weers)omstandigheden zullen de werkzaamheden tot midden oktober 2006 duren. De kadeverhogingen bij Molenbossen en Venlo Centrum starten naar verwachting in september 2006.

De overstromingen van 1993 en 1995 hebben duidelijk gemaakt dat de beveiliging tegen hoogwater onvoldoende was. Om de bevolking langs de Maas beter te beschermen, worden de kaden verhoogd. Het gaat hierbij om kaden in Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar. in 2006 is al een eerste deel van de kaden verhoogd. Voorjaar 2007 start RWS Maaswerken met het verhogen van het grootste deel van de kaden. Zodat de kans op overstromingen in dit gebied vijf maal kleiner wordt.

Wat gaat er precies gebeuren
De bestaande kade aan de maaszijde van het bedrijventerrein Groot-Boller wordt verhoogd. Vanaf de Venrayseweg tot aan de Groot-Bollerweg wordt aan de achterzijde van het bedrijventerrein de bestaande groene kade verhoogd met een betonnen L-wand. Een groene kade is gemaakt van klei en is met gras begroeid. Ter plaatse van de kade-overgang (tussen de panden nr. 28 en 32) wordt de kade met klei verhoogd. Ter hoogte van de zuivering wordt de bestaande kade aan de maaszijde met klei verhoogd. Langs de Groot-Bollerweg wordt een Soil-mix diepwand aangebracht. Dit is een wand die ontstaat door de bestaande ondergrond te frezen en gelijktijdig te mengen met cement waardoor een harde waterdichte wand ontstaat. Deze wand reikt tot maaiveldhoogte, waarna vanaf maaiveld tot de vereiste hoogte een traditioneel gestorte betonnen wand wordt aangebracht.

Bouwverkeer
Er worden vrachten puin en grond afgevoerd en bouwmaterialen – zoals wapeningsstaal, klei en beton – aangevoerd. Voor zover mogelijk vindt vervoer over water plaats en wordt zo dicht mogelijk bij de uitvoering gelost. Maar van hieruit is altijd nog vervoer per vrachtauto nodig. Er zal dus meer (zwaar) verkeer rondrijden. De wegen nabij de werklocaties worden zoveel mogelijk schoongehouden. Maar het is niet te vermijden dat er bij droog weer stofhinder zal optreden. Daarnaast kan bij nat weer tijdelijk modder op de weg liggen. Dit wordt zo snel mogelijk door de aannemer verwijderd.

Meer informatie
Iedere eerste maandag van de maand van 8.00 tot 10.00 uur is er een spreekuur in de bouwkeet bij de Waterzuivering aan de Groot Bollerweg. Hier kan iedereen terecht met vragen en opmerkingen over de werkzaamheden aan de kaden. Of u kunt contact opnemen met Loket Maaswerken. Loket Maaswerken is (gratis) bereikbaar op telefoonnummer
(0800) 62 27 93 75 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur) of via de site: www.maaswerken.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken