RWS verwijdert alsnog hefdeur Prinses Irenesluis

Nieuwegein – Op donderdag 15 juni 2006 verwijdert Rijkswaterstaat alsnog de hefdeur van de duwvaartsluis van de Prinses Irenesluizen in Wijk bij Duurstede. Vrijdag 9 juni 2006 is het project stilgelegd omdat in de deur broedende zwaluwen waren aangetroffen. In overleg met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) is een oplossing gevonden.

Achtergrond
Rijkswaterstaat is bezig met groot onderhoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal. In dat kader worden de beide hefdeuren van de duwvaartsluis van de Prinses Irenesluizen vervangen. De eerste deur zou op 13 juni 2006 verwijderd worden. Dat kon echter niet doorgaan omdat op vrijdag 9 juni 2006 broedende boerenzwaluwen in de deur zijn aangetroffen. Broedsels van deze beschermde vogelsoort mogen niet zonder meer verwijderd worden. Het is voor het eerst dat de zwaluw op deze sluis broedt.

Oplossing zwaluwen
Een aantal dagen intensief overleg tussen Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV heeft een oplossing opgeleverd. De zwaluwnesten worden uit de deur verwijderd. De al geboren jonge zwaluwen (23 stuks) zijn naar een opvang gebracht. Op 14 juni 2006 plaatste Rijkswaterstaat nestkasten op de sluis en biedt de zwaluwen daarmee een alternatieve broedplaats voor de rest van de zomer.

Deur alsnog eruit
Rijkswaterstaat kan nu de hefdeur alsnog verwijderen. Daarmee wordt een zeer langdurige stremming voor de scheepvaart voorkomen. De 250 ton wegende deur wordt door twee drijvende hijskranen uit de geleiding getild, gekanteld en over het water afgevoerd. De vrij unieke operatie start donderdag 15 juni 2006 om 16.00 uur en neemt een flink aantal uren in beslag.

Rijkswaterstaat zou op 13 juni 2006 publiek middels een tribune en camera’s getuige laten zijn van dit spektakel. Zo’n 150 belangstellenden meldden zich op 13 juni 2006 toch op de sluis. Medewerkers waren aanwezig om uitleg over de vertraging te geven. Het kijkevenement is nu verplaatst naar het najaar 2006, als de tweede deur vervangen wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht