Aanleg tijdelijke brug bij sluis Weurt van start

Roermond – De aannemerscombinatie BAM-Istimewa-HSM gaat medio mei 2006 van start met de voorbereidende werkzaamheden rondom de sluizen in Weurt. Er worden zandlichamen aangebracht om later de toe- en afritten van de tijdelijke autobrug te kunnen aanleggen. De aannemerscombinatie werkt in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken aan de verhoging van de bruggen over sluis Weurt en de aansluitende wegen.

Het aanbrengen van de zandlichamen is nodig om de toe- en afritten van de tijdelijke autobrug te kunnen aanleggen. Aan de oostkant van de West-Kanaaldijk -ongeveer 300 meter voor de aansluiting met de Van Heemstraweg- komt de toe- en afrit van de tijdelijke autobrug te liggen. Aan de overzijde van het sluiscomplex wordt ter hoogte van de doorsteek van de Oostkanaaldijk naar de Nijverheidsweg een soortgelijk zandlichaam aangelegd.

In de derde week van mei 2006 wordt een begin gemaakt met de aanvoer van het zand waardoor lokaal enige overlast door vrachtwagens kan ontstaan. Vervolgens hebben de zandconstructies enkele weken tijd nodig om in te klinken. Daarna worden de toe- en afritten op de zandlichamen aangelegd. De toe- en afritten voor de tijdelijke fietsbrug worden later aangelegd.

Tijdelijke brug open
Voor de bouwvakantie 2006 legt de aannemerscombinatie de tijdelijke brug aan. Na de bouwvakantie (na 5 augustus 2006) wordt eerst de omleidingsroute gemarkeerd. Dat wil zeggen dat er omleidingsborden worden geplaatst en verkeersmaatregelen worden getroffen. Als deze randvoorwaarden zijn ingevuld, kan het fiets- en autoverkeer, na het afsluiten van de bruggen over de sluis, veilig doorgang vinden via de tijdelijke bruggen.

De bruggen over de sluis Weurt worden met 2 ½ meter verhoogd om zo hogere schepen (vierlaags containervaart) een betere toegang te bieden tot het Maas-Waalkanaal. De werkzaamheden starten in 2006 en zullen eind 2007 afgerond zijn.

Heeft u nog vragen?
Tijdens kantooruren is Loket Maaswerken bereikbaar op 0800-62279375 of u mailt naar loket@maaswerken.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken