Informatiebijeenkomst Omlegging Zuid-Willemsvaart

‘s-Hertogenbosch – Op donderdag 18 mei 2006 houdt Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente
’s-Hertogenbosch een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis de Kentering in Rosmalen over de ontwikkelingen rondom de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Iedereen die belangstelling heeft, is uitgenodigd.

Keuze regiovariant
Op 10 maart 2006 heeft de ministerraad besloten dat het kanaal naar de Oostzijde van ’s-Hertogenbosch wordt omgelegd. Hiermee is gekozen voor de regiovariant met een ecologische verbindingszone inclusief een Rosmalense Aa. De regiovariant is een omleggingsvariant die door de regio zelf is ontwikkeld. Met dit ingenomen standpunt breekt er een nieuwe fase aan.

Informatiemarkt
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt door middel van een presentatie uitgelegd wat de omlegging van de Zuid-Willemsvaart betekent voor de omgeving. Daarna is er op de informatiemarkt gelegenheid om vragen te stellen over de komende ontwikkelingen op het gebied van wonen, natuur/milieu/recreatie en verkeer. Deskundige medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente ’s Hertogenbosch en de bouwcombinatie InfrA2 (A2 Rondweg Den Bosch) zijn aanwezig.

Formele procedure
De ontwerpplannen voor de omlegging Zuid-Willemsvaart worden de komende maanden in detail uitgewerkt. Na de zomer 2006 vindt de formele inspraakprocedure plaats.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30: Ontvangst
20.00: Presentatie Omlegging Zuid-Willemsvaart
20.30- 22.00: Informatiemarkt

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant