Boskalis: Benoeming lid Raad van Commissarissen

Papendrecht – Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat de Raad van Commissarissen op een binnenkort te beleggen buitengewone aandeelhoudersvergadering drs. H. Heemskerk,
bestuursvoorzitter van Rabobank Nederland, zal voordragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een
leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis
zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en
bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en
daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten.
Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten
(Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking
over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen,
verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships)
ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv