VenW bundelt innovatie- en kennisbeleid


Den Haag – Minister Karla Peijs en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen zetten vandaag met de oprichting van het Delta-instituut een belangrijke stap in het versterken van het innovatie- en kennisbeleid in Nederland. Het Delta-instituut wordt een internationaal toonaangevend instituut met kennis op het terrein van waterbeheer en bouwen in deltagebieden. Het Delta-instituut zal naar verwachting op 1 januari 2007 operationeel zijn.

De vorming van een kennis- en innovatiecentrum voor deltavraagstukken is van groot belang om de kwetsbare en overstromingsgevoelige Nederlandse delta duurzaam bewoonbaar te houden. Het Delta-instituut gaat diensten leveren aan zowel overheid als bedrijfsleven en moet de in Nederland beschikbare kennis bundelen en versterken zodat innovatieve oplossingen worden gevonden om de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en extremere neerslag, aan te pakken. Daarnaast zal het instituut een belangrijke rol spelen in het internationaal ontsluiten van de Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheer.

Het Delta-instituut gaat zich onder meer richten op integraal waterbeheer, waterveiligheid, waterbouw en het beheer en onderhoud van waterbouwkundige werken, grondwater, bodembeheer, geologie, benutting van de ondiepe ondergrond en ruimtelijke inpassing van infrastructuur en waterwerken.

Het Delta-instituut wordt een nieuwe, zelfstandige organisatie in de vorm van een stichting, waarin delen van het huidige WL Delft Hydraulics, van GeoDelft, van de specialistische diensten van Rijkswaterstaat en van TNO zijn opgenomen. De personele omvang van het Delta-instituut zal in de startfase 700 tot 800 fte bedragen. Het Delta-instituut wordt gevestigd in Delft en Utrecht. Hierdoor blijven de relaties met Universiteit van Utrecht en de Technische Universiteit van Delft bestaan. Een tijdelijke Raad van Toezicht zal tot 1 januari 2007 toezien op de invulling van de organisatie van het Delta-instituut. Gedurende deze periode wordt samengewerkt met de huidige directies van de verschillende deelnemende partijen in het Delta-instituut.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat