Dutchdam wint prijs voor innovatie en duurzaamheid

Den Haag – Op 14 februari 2006 zijn 6 prijzen voor innovatie en duurzaamheid uitgereikt in theater Spant ! in Bussum. De winnaars krijgen een wisseltrofee en €12.500 aangeboden door de ambassadeur Duurzame Ontwikkeling, Ton Boon von Ochssee. Naast een vakjury heeft ook een jeugdjury een winnaar gekozen die het Jeugd Ei van Columbus 2006 ontvangt. De Jeugdjury bestaat uit leerlingen van groep 8 van een basisschool uit iedere provincie. Met de Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid willen de ministeries organisaties belonen die een bijzondere bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

De winnaars zijn:

 • categorie I. Duurzame bedrijfsvoering
  Rozenkwekerij de Bierkreek, IJzendijke met ‘Biologische rozen ook logisch’
  De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, vanwege “de aandacht voor innovatie en duurzaamheid in de breedte en in de diepte. De Vakjury vindt het aansprekend dat De Bierkreek werkt vanuit een visie die het mogelijk maakt een maatschappelijk probleem aan te pakken, op een authentieke manier. Met de gebruikte apparatuur en machines kan dit bovendien op grote schaal gebeuren, hetgeen van toenemend belang is in de huidige economische setting. Tenslotte blijkt uit diverse kleinere en grotere activiteiten van De Bierkreek dat er oog is voor de wensen van zowel de individuele klant, als van omvangrijke groepen klanten”.
 • categorie II. Duurzaam product of dienst
  Dutchdam BV, Woubrugge met ‘Dutchdam, de uitklapbare waterkering’
  De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, omdat “deze visionair is naar de toekomst en wereldwijd toegepast kan worden om problemen aan te pakken op plekken waar ruimtelijke planning en water elkaar tegenkomen. Dit gebeurt zo dat landschap behouden kan blijven. De Vakjury vindt het, ten behoeve van een wereldwijde toepassing van de Dutchdam, van grote waarde dat de inzenders de aanpak hiervoor al goed verankerd hebben en tevens de benodigde netwerken opgebouwd hebben”.
 • categorie III. Duurzame productietechnologie
  Ten Cate Advanced Textiles BV, Nijverdal en Color Wings BV, Emmen met ‘Digitale Liquidjet Textielveredeling’
  De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, omdat “deze een doorbraak kan betekenen in een traditionele sector waar sprake is van zware belasting van het milieu. Het getuigt van een groot doorzettingsvermogen dat deze doorbraak in zicht komt, te meer daar het om een grote bedrijfstak gaat, die overal in de wereldwijd activiteiten ontplooit. De Vakjury gaat er vanuit dat de inzenders de machines en technologie ook naar de grote economische groeiers in de wereld gaan vermarkten, omdat daarmee voorzien kan worden in een grootschalige behoefte aan deze productietechnologie”.
 • categorie IV. Onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, – modules en -werkvormen
  AIDA, Atelier voor Interactieve Duurzaamheid Activiteiten, Rotterdam met ‘AIDA, een vitaminestoot voor de samenleving’
  De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, omdat “gewerkt wordt op basis van authentieke leerarrangementen, waarbij zowel geleerd als geproduceerd wordt. De Vakjury vindt het inspirerend dat de inzenders laten zien dat de gehanteerde werkvorm, leren en produceren, in de praktijk goed kan functioneren. Dit gebeurt in ateliervorm, in een creatieve leeromgeving. Er wordt bovendien gewerkt met een grote groep betrokkenen, met opdrachtgevers uit zowel het Wetenschappelijk Onderwijs als het Hoger Beroeps Onderwijs”.
 • categorie V. Internationale samenwerking
  iD-L inspired innovations, Amsterdam met ‘Ragbag®’
  De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen. Er is wat de Vakjury betreft “sprake van een uniek mondiaal project, waarbij er niet alleen een prachtig product wordt gemaakt dat inspeelt op de vraag van het modebewuste westen, maar er ook zichtbaar wordt dat er gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en met een zakelijke insteek. Wat de Vakjury betreft is dit laatste van groot belang om duurzaamheid te realiseren. Bovendien laat de inzending zien dat ook ICT hier een rol van betekenis bij speelt”.
 • categorie VI. Kleinschalige duurzaamheid
  Provincie Zeeland / Gemeente Tholen met ‘Duurzaam Ondernemen Tholen’
  De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, omdat “ze het zeer inspirerend vindt hoe een groep ondernemers op Tholen consistent en creatief met elkaar samenwerkt om duurzaam te ondernemen. De Vakjury vindt het knap dat het hen lukt om duurzaamheid integraal op te pakken en allerlei instrumenten toe te passen die in de loop van de jaren ontwikkeld zijn om dergelijke processen te ondersteunen. Hierdoor lukt het goed om de voortgang te monitoren, over de geboekte resultaten van gedachten te wisselen en nieuwe initiatieven te ontplooien die weer voortborduren op deze resultaten”.

Jeugd Ei van Columbus 2006
iD-L inspired innovations met ‘Ragbag®’
De Jeugdjury heeft op 31 januari 2006 tijdens de Jeugdjurybijeenkomst met een ruime meerderheid gekozen voor de inzending van Ragbag® als winnaar van het Jeugd Ei van Columbus 2006. De inzending is door groep 8 van de Thomas van Aquinoschool uit Sneek gepresenteerd aan de Jeugdjury.
Tijdens de Jeugdjurybijeenkomst hebben de aanwezige genomineerden en Vakjuryleden gestemd welke podiumpresentatie zij het meest artistiek en origineel vonden. Als winnaar is daaruit naar voren gekomen: Sint Nicolaasschool uit Haren (GN), met hun reclamespotje voor Ten Cate Advanced Textiles BV en Color Wings BV, over ‘Digitale Liquidjet Textielveredeling’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM