CAO voor de Nederlandse waterbouw

Woerden – De 5000 werknemers die vallen onder de CAO waterbouw Nederland, krijgen tot eind 2007 3,75 procent loonsverhoging. Ook een aantal vergoedingen en de autokosten voor woon-werkverkeer wordt verbeterd. Sluiten werknemers een aanvullende ziektekostenpolis met fysiotherapie en psychologisch hulp, dan krijgen zij daarvoor 120 euro per jaar vergoed. Tijdens een eventueel tweede ziektejaar blijft de opbouw van het pensioen dezelfde als in het eerste ziektejaar. Nadruk leggen werkgevers en vakbonden op het voorkómen van arbeidsongeschiktheid, onder meer met actief loopbaanbeleid.

De VBKO (werkgevers in bagger-, kust- en oeverwerken), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV bereikten een principeakkoord voor de CAO voor de Nederlandse waterbouw van twee jaar. Per 1 januari van dit jaar worden de lonen verhoogd met 1,75 procent; op 1 januari volgend jaar is dat 2 procent. Op dit moment hebben WAO’ers in de waterbouw een aanvullende vakantie- en eindejaarsuitkering. Deze worden dit en volgend jaar telkens met 1,5 procent verhoogd. Werknemers die onder de nieuwe wet WIA met arbeidsongeschiktheid te kampen krijgen, krijgen de eerste drie jaar een aanvulling, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook op vakantie- en eindejaarsuitkering hebben zij aanspraak. Bovendien is in de nieuwe CAO een compensatie afgesproken voor het ‘WGA-hiaat’, voor zover het verlies aan inkomen aan arbeidsongeschiktheid te wijten valt en niet aan werkloosheid. Door reïntegratie van zieken en met een actief loopbaanbeleid wil de branche uitval wegens ziekte tegengaan.

Werknemers behouden de vrijheid om vergoeding voor overwerk te stoppen in onder meer verbetering van hun pensioen of in hun levensloopregeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw