Bedrijven sluiten zich aan bij Bouwend Nederland

Gouda – Een groep van 45 gespecialiseerde bouwbedrijven heeft zich collectief aangesloten bij Bouwend Nederland. Deze MKB-bedrijven waren verenigd in de Vereniging van Betonboorbedrijven (VBB). De vereniging houdt op te bestaan en zal een binnen Bouwend Nederland een plaats krijgen als vakgroep.

Gisteren werd officieel het besluit genomen tot de toetreding bij de landelijke vereniging van bouw- en infrabedrijven. Zowel het bestuur als alle aanwezige leden op de ledenvergadering van de VBB waren het er over eens dat dit een grote stap vooruit is voor de bedrijven. ‘Niet alleen kan zo optimaal worden geprofiteerd van het professionele apparaat van Bouwend Nederland, ook is het uitgebreide dienstenpakket voor de nieuwe leden een belangrijke reden voor het lidmaatschap’, aldus Cees van Vuuren, voorzitter van de VBB.

De nieuwe vakgroep verenigt uitvoerende bouwbedrijven die zich bezighouden met betonboren, betonzagen en sleuvenzagen. Bij deze bedrijven zijn ruim 400 specialisten in dienst. In het kader van de belangenbehartiging zal de nieuwe vakgroep onder meer aan tafel zitten met relevante partijen zoals het ministerie van SZW, TNO-Bouw en gereedschappenproducenten.

Het vakgebied waarin de nieuwe leden zich specialiseren is sterk in beweging. De technische ontwikkelingen in het boor-, zaag- en freesvak zijn turbulent; veel meer dan vroeger is vakmanschap vereist bij het toepassen van de diverse boor- en zaagtechnieken. Dit vraagt om een andere mentaliteit, zowel op managementniveau als in de uitvoering.

Daartoe wordt er gewerkt aan cursussen, een kwaliteitssysteem (KOMO procescertificaat op basis van BRL 5005) en de ontwikkeling van werkmethoden en machines met een lagere kwartsstof-belasting.

Bouwend Nederland kent inmiddels verschillende vakgroepen van gespecialiseerde bedrijven: Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, Civiele Betonbouw, Grondwerk,
Specialistische Wegenbouw, Waterbouw, Wegen en nu dus Betonboorbedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)