Rijkswaterstaat reikt 1e Prestatiemeting uit

Den Haag – Wies Vonck, Directeur Realisatie Werken van de Regionale Dienst Zeeland van Rijkswaterstaat, heeft op 14 november 2005 te Goes in aanwezigheid van een aantal genodigden de eerste prestatiemeting overhandigd aan de vertegenwoordiger van de Combinatie Zeeuwse Stromen. Hierin zijn de aannemers Hakkers, Zinkon en Van den Herik vertegenwoordigd. Deze opdrachtnemer heeft naar tevredenheid in opdracht van Rijkswaterstaat bestaande zeeweringen op verschillende locaties aangepast aan de nieuwe eisen.

Rijkswaterstaat heeft in 2004 besloten om in de Grond, Weg en Waterbouw-sector te starten met prestatiemetingen. RWS heeft als professionele opdrachtgever behoefte aan objectieve informatie over de kwaliteit van zijn opdrachtnemers. Er is in eigen beheer een robuust systeem ontwikkeld om deze kwaliteit weer te geven en daarmee ook ‘opdrachtnemers te prikkelen tot het leveren van betere prestaties’.

Sinds januari 2005 neemt RWS het uitvoeren van prestatiemetingen op in haar contracten en vindt de uitvoering hiervan plaats onder regie van het RWS ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap in Utrecht.

In eerste instantie gaat het om het reflecteren van de ‘mate van tevredenheid’ van de
opdrachtgever, maar het is zeker de bedoeling van Rijkswaterstaat om in de toekomst dit soort metingen te gaan gebruiken bij aanbestedingsprocessen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat