Minister Karla Peijs bezoekt China

Op uitnodiging van de Minister van Communicatie van China, dhr. Zhang Chunxian, brengt minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat van 13 tot en met 19 november 2005 een werkbezoek aan China. Zij wordt hierbij vergezeld door een grote groep vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. Het bezoek staat in het teken van kennisuitwisseling op het gebied van transport, distributie en waterbouw, het bestendigen van bestaande relaties, en het creëren van openingen voor het Nederlands bedrijfsleven op de snel groeiende en omvangrijke Chinese markt.

Tijdens het bezoek aan China worden drie steden bezocht; Peking, Chongqing en Shanghai.
In Peking vinden werkbesprekingen plaats met de ministeries van Communications, Water Resources en Railways. Verder staan op het programma ontmoetingen met de Civil Aviation Authorities of China, de Chinese Federation of Industrial Economics, het South to North Water Diversion Project en de National Development and Reform Commission. Ook brengt de Nederlandse delegatie een bezoek aan de nieuwe terminal van de luchthaven van Peking, die gebouwd wordt naar Nederlands ontwerp.

Met het ministerie van Communications tekent minister Peijs een Memorandum of Understanding (MoU) dat, als kaderovereenkomst, de vele afspraken op verschillende werkterreinen tussen Nederland en China op het terrein van verkeer en waterstaat vervangt. Chongqing is een in centraal-China gelegen centrum van industriële productie dat bijzonder in belang (en omvang) is toegenomen. Deze 30 miljoen inwoners tellende stad staat als Special Administrative Zone onder rechtstreeks bestuur van de centrale overheid. Vanaf Chongqing is de Yangtse rivier bevaarbaar. Gezien de ontwikkelingen zijn de transportstromen vanuit het Chinese binnenland in toenemende mate interessant voor de Nederlandse vervoerssector. In Shanghai wil Peijs de relaties met verschillende lokale autoriteiten, w.o. het stadsbestuur en de havenautoriteiten, aanhalen. Ook brengt de delegatie een bezoek aan de nieuwe haven.

In de drie te bezoeken steden worden seminars gehouden, i.s.m. NEA Transport Research and Training en Nederland Distributieland (NDL), onder de naam Nederland Deltaland, waarbij het bedrijfsleven zich kan profileren t.a.v. de Chinese markt. Er wordt uitgegaan van de twee thema’s infrastructuur en logistiek. Nederland wordt hierbij aangeprijsd als investeringsland.

Door de explosieve economische groei die China de laatste decennia heeft doorgemaakt en de grote behoefte aan uitbreiding en verbetering van infrastructuur is China een interessante partner voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie maakt zich sterk voor het aantrekken van Chinese goederenstromen en investeringen naar (en vanuit) Europa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat