RWS en BAM onderzoeken de kansen Ecobeach

Gouda – Rijkswaterstaat en Koninklijke BAM Groep hebben een intentieverklaring getekend om de innovatie Ecobeach samen verder te ontwikkelen. Ecobeach is een natuurlijke zandsuppletie, die in gang wordt gezet door verticale buizen te plaatsen langs de kust. Hierdoor wordt het zand dat door de zee wordt aangevoerd, vastgehouden. Ecobeach kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken en in stand houden van de Nederlandse kust. Het is een innovatief concept, zowel door de techniek als door de wijze waarop het vanuit de markt als een Eigen initiatief (Ei) tot stand is gekomen. Ecobeach is een vinding van de Deen Poul Jakobsen en is voor de Nederlandse markt een initiatief van BAM.

Rijkswaterstaat en BAM hebben de intentieverklaring getekend op dinsdag 1 november tijdens de Dag van Maarssen (zie

www.clubvanmaarssen.org
). Beide partijen verplichten zich met de intentieverklaring tot individuele en gezamenlijke inspanningen om Ecobeach succesvol uit te bouwen. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan het beproeven van de techniek in de praktijk.

Het project wordt ondergebracht in het programma Water INNovatiebron (WINN) van Rijkswaterstaat. Met WINN stimuleert Rijkswaterstaat innovaties die het bedrijfsleven op Eigen initiatief (Ei) ontwikkelt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM Civiel bv