Werkzaamheden Maaswerken rond sluis Weurt

Maastricht – Rijkswaterstaat Maaswerken start in november 2005 met het rooien van de bomen rondom de sluis Weurt. In totaal gaan er 688 bomen uit de omgeving verdwijnen. De verwachting is dat het rooien en kappen van bomen in december 2005 is afgerond.

Begin 2006 gaat de aannemer van start met de werkzaamheden. In de directe omgeving van het werk worden daarom de panden getaxeerd. De toestand van de huizen wordt vastgelegd, zodat later eventuele schade beter vastgesteld kan worden. In de periode 2006-2007 worden de bruggen verhoogd om zo grotere schepen toegang te bieden tot het Maas-Waalkanaal.

Tijdelijk kale omgeving
Rondom de aanleg van de rotonde, de tijdelijke autobrug en de tijdelijke fietsbrug is het nodig om de bomen te verwijderen. Om beschadigingen aan het wegdek te voorkomen, worden de platanen aan de zuidzijde van de West-Kanaaldijk gekapt. De boomstronken blijven daar voorlopig in de grond zitten, totdat deze weg wordt opgehoogd. Dan zullen ze definitief worden verwijderd. De struiken en bosschages langs de sluis worden teruggesnoeid en zullen later weer gewoon uitgroeien. De vereiste vergunningen zijn door de gemeenten Beuningen en Nijmegen afgegeven. Voor enkele bomen loopt de procedure nog. Rijkswaterstaat zal deze dus ook nog niet verwijderen. Voor de verwijderde bomen wordt een herplantplan gemaakt waarin precies zal staan waar welke (nieuwe) bomen worden teruggeplaatst. In de loop van 2006 zal dit plan af zijn. Bij de gemeenten ligt het dan ter inzage.

Taxatie van 32 panden
De werkzaamheden rondom de sluis in Weurt kunnen mogelijk leiden tot schade aan panden in de omgeving. In januari 2006 vindt daarom een taxatie (bouwkundige opname) van de omliggende panden plaats. De firma Hanselman benadert, in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken, de bewoners (schriftelijk of telefonisch). Zij maken dan een afspraak met de bewoners om een bouwkundige opname te verrichten. Het kan zijn dat er dan ook foto’s worden gemaakt. Als de taxatie is afgerond, ontvangen de eigenaren/bewoners een kopie van de schriftelijke rapportage. Vanzelfsprekend zijn er voor de eigenaren/bewoners geen kosten verbonden aan deze taxatie. Als omwonenden/eigenaren verwachten ook schade te lijden door de werkzaamheden en meegenomen willen worden in de taxaties, dan kunnen zij vóór 1 december 2005 contact opnemen met Loket Maaswerken. Loket Maaswerken is (gratis) bereikbaar op telefoonnummer 0800-62279375 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur) of via de site: www.maaswerken.nl

Welke panden worden getaxeerd?
Pastoor van der Marcktstraat nummer 60 / 60a / 62; Tuinstraat nummer 2; Dorpsplein nummer 26; Wethouder Broekmansstraat nummer 38 / 44 / 45 / 46 / 47 / 49 / 51; Westkanaaldijk nummer 2 / 4 / 6; Metaalweg nummer 1; Oostkanaaldijk nummer 26 / 28 / 30 / 38 / 354-354a / 362 / 364 / 366 / 368 / 370 / 372 / 374; Oostkanaaldijk: het bestaande sluiscomplex en een deel van het NACCO-complex (o.a. Hyster); Sprengerweg nummer 1 (Klok Logistics).

Rijkswaterstaat Maaswerken is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Provincie Limburg. RWS Maaswerken verzorgt de planvorming en uitvoering van de deelprojecten Zandmaas/Maasroute (Maastricht-Den Bosch/Nijmegen) en Grensmaas (Maastricht-Roosteren).

Meer informatie
Voor meer informatie over het rooien van de bomen rondom sluis Weurt of over de taxaties van omliggende panden kunt u contact opnemen met RWS Maaswerken, Jorie van den Heuvel of Erik Keulers (tel. 043-3870310).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken