Van Oord en Boskalis verwerven innovatief contract

Rotterdam – Een aannemingscombinatie van baggerbedrijven Van Oord Nederland en Boskalis heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor de aanleg van een baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep. Het betreft een innovatief contract, waarbij de expertise en creativiteit van beide baggerbedrijven, in combinatie met de laagste prijs, de doorslag tot gunning hebben gegeven. De aanneemsom bedraagt ruim € 48 miljoen. Het project zal worden opgeleverd in april 2008.

Het contract is een zogenaamd engineering & construct contract. Rijkswaterstaat formuleerde de eisen waaraan het depot moet voldoen, terwijl aannemers de ruimte hadden om creatieve oplossingen voor de uitvoering in hun aanbieding te verwerken. Zowel Van Oord als Boskalis hebben ruime ervaring met engineering & construct contracten, die door klanten met name voor complexe projecten worden gehanteerd.

Het project betreft het maken van een depot voor vervuilde baggerspecie met een bergingscapaciteit van minimaal 10 miljoen kubieke meter. De bergingscapaciteit wordt gerealiseerd door het graven van een put tot ca. 40 meter beneden NAP. De vrijkomende grond wordt gebruikt voor het aanleggen van de ringdijk, de uitbreiding van het natuurgebied Sassenplaat en het afdekken van 500 hectare verontreinigde bodem in het Hollandsch Diep.

Voor dit project zal gespecialiseerd materieel van Van Oord en Boskalis worden ingezet, zoals sleephopperzuigers, rivierhopperzuigers, cutterzuigers en winzuigers.

Boskalis en Van Oord hebben veel expertise op het gebied van milieubaggeren. Zo werkten beide bedrijven eerder samen bij de aanleg van het baggerdepot in het Ketelmeer. Ook spelen de baggerbedrijven met innovatieve ontwikkelingen in op de groeiende behoefte aan milieuvriendelijke reiniging van rivierbodems, zoals BeauDredge (Boskalis) en Sub-o-Suctie (Van Oord).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Van Oord nv