Dijkvernageling oplossing voor veilige dijken

Deventer – Het consortium INSIDE SQUAD, bestaande uit Boskalis, Grontmij, Van Hattum en Blankevoort en Witteveen+Bos presenteerde op 8 september 2005 het innovatieve concept dijkvernageling als oplossing voor veilige dijken binnen de gestelde randvoorwaarden.

Dijkvernageling is grondversterking, een soort grondwapening vergelijkbaar met de benodigde wapening in beton. De nagels geven de bestaande dijk extra sterkte waardoor het afschuiven van de dijk wordt verhinderd. Zodoende blijft ook de vaak al eeuwenoude dijk met haar bewezen sterkte functioneren wat ook de kracht van deze methode is.

Vernageling is een bestaande en bewezen techniek en wordt in het buitenland veelvuldig toegepast bij het versterken van grondlichamen. Toepassingen zijn bijvoorbeeld te vinden in de wegenbouw en spoorbouw. De nagels werken als een soort verdeuveling en verankering voor een steile helling. De kern van de nagels bestaat uit een sterke staaf van staal of kunststof. Daar omheen zit een schil van grout (cement en water) die zorgt voor een goede samenwerking met de grond.

Tijdens de demonstratieproef werd vooral aandacht gegeven aan het uitvoeringsproces, met andere woorden, wat ervaart de omgeving op het moment dat een dijkversterking met behulp van een vernageling wordt gerealiseerd.

Kernbegrip daarbij is een minimale hinder voor de omgeving. Het aanbrengen van de nagels wordt uitgevoerd met een ankerboormachine, die eenvoudig boven op de dijk geplaatst wordt. Bij het aanbrengen van de nagels wordt verder gebruik gemaakt van een meng- en pompinstallatie. In het kader van de demonstratie werden in totaal 6 nagels aangebracht, waarbij twee uitvoeringsmethoden worden beproeft.

De methode dijkvernageling combineert bewezen technieken met een innovatieve toepassing in het versterken van dijken. De methode is flexibel, duurzaam, kostenefficiënt en veroorzaakt een beperkte hinder tijdens de uitvoering. Naar de overtuiging van het consortium Inside Squad is dijkvernageling klaar om te worden toegepast in concrete projecten.

Op de website van Witteveen+Bos kunt u de reportage ‘Rijkswaterstaat wil dijken versterken van binnen uit’ van het NOS journaal bekijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos (Hoofdkantoor)