Overstromingsrisico’s na zomer naar Tweede Kamer

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen informeert de Tweede Kamer na het zomerreces over de definitieve resultaten van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK).

Met het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) worden de overstromingsrisico’s van dijkringgebieden en de gevolgen ervan in kaart gebracht. Dat gebeurt aan de hand van een methode die door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is ontwikkeld. Dankzij deze methode worden zwakke schakels in een dijkring snel opgespoord, zodat zij met voorrang kunnen worden aangepakt.

Om de methode op alle typen dijkringen te kunnen toetsen en geschikt te maken voor toepassing in de praktijk worden 16 van de 53 dijkringen doorgerekend. De komende weken worden de laatste resultaten verzameld, die daarna door alle betrokken partners in het project worden getoetst. Behalve het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn dat de waterschappen en de provincies.

De resultaten van het project VNK zullen ook worden gebruikt in de discussie over het nieuwe veiligheidsbeleid rond overstromingsrisico’s.

Meer informatie over het project Veiligheid Nederland in Kaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat