Uitvoering Zandmaasproject gestart

Maastricht – Op donderdag 23 juni 2005 is gestart met de uitvoering van de hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling langs de Maas in Limburg.

Mark Dierikx, Directeur Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, heeft staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen vervangen bij deze startactiviteit. De staatssecretaris was verhinderd in verband met kamervragen. Mark Dierikx heeft samen met gedeputeerde Vestjens van de provincie Limburg, bestuurders van Limburgse waterschappen en Zandmaasgemeenten, uitvoerders en kinderen van basisschool Willibrordus uit Venlo een symbolische kademuur gebouwd

Centraal bij het Maaswerkenproject staan hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling.
In totaal ruim 50 riviermaatregelen worden tussen nu en 2015 uitgevoerd om de bevolking tegen hoogwater te beschermen en de natuur meer ruimte te geven. Maatregelen die Rijkswaterstaat Maaswerken in het kader van hoogwaterbescherming realiseert zijn rivierverdieping en –verbreding, hoogwatergeulen, nevengeulen en retentiebekkens. Naast rivierverruiming worden ook ruim 40 kilometer groene en harde kaden verhoogd. Maatregelen in het kader van de natuurontwikkeling zijn onder andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de hoogwatergeulen en nevengeulen. Deze geulen bieden naast hoogwaterbescherming namelijk ook ruimte aan de terugkeer van een keur aan planten- en diersoorten.

Samenwerking
Maaswerken is bij uitstek een samenwerkingsproject. Initiatiefnemers zijn het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deelprojecten zijn de Zandmaas (de Maas van Roosteren/Roermond tot ’s Hertogenbosch), de Grensmaas (de Maas van Maastricht tot Roosteren/Roermond) en Maasroute (de verbetering van de Maas als vaarroute voor de beroepsscheepvaart).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken