Ophoging kaden in Middelaar en Gennep van start

Maastricht – Op woensdag 1 juni 2005 vindt om 15.00 uur de officiële start van de werkzaamheden aan de groene kaden in Gennep en Mook & Middelaar plaats. Rijkswaterstaat Maaswerken, de gemeente Gennep, de gemeente Mook & Middelaar en Waterschap Peel en Maasvallei steken dan op officiële wijze de schop in de grond.

Aannemersbedrijf Ploegam voert in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken de kadeophoging uit. Hij begint in Middelaar en werkt van daaruit naar het zuiden toe, via Milsbeek, Ottersum en Gennep tot aan de Hoofdstraat in Heijen. In de afgelopen weken is het werkterrein ingericht. Vanaf 1 juni 2005 tot in september 2005 vindt het daadwerkelijke ophogen van de kaden plaats.

Hoogwaterbescherming
De ophoging van de kaden is één van de maatregelen die wordt uitgevoerd in het kader van project De Maaswerken. In 2005 en 2006 worden in de gemeenten Roermond, Venlo, Gennep en Mook & Middelaar de kaden opgehoogd om de bevolking beter tegen hoogwater te beschermen. De overstromingskans wordt teruggebracht van gemiddeld eens in de 30 à 50 jaar naar gemiddeld eens in de 250 jaar. Rijkswaterstaat Maaswerken werkt hierbij nauw samen met de waterschappen, aangezien de kaden straks hun eigendom worden.

Over de exacte planning van de werkzaamheden en wat dit betekent voor direct omwonenden wordt nader bericht via publicaties in de lokale krant en de website.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken