Opdracht sluizen Zuid-Willemsvaart voor BAM Civiel

Gouda – BAM Civiel heeft van Bouwdienst Rijkswaterstaat opdracht verworven voor vervanging van de sluizen 10 en 12 in de Zuid-Willemsvaart bij Someren en Asten. De opdracht omvat het gedeeltelijk slopen van de huidige sluiscomplexen en de bouw van twee nieuwe sluizen. Bovendien worden de naastgelegen spuimiddelen vervangen. De opdrachtsom bedraagt circa 14 miljoen euro. Al eerder zijn door BAM in de Zuid-Willemsvaart de sluizen 11 en 13 vervangen.

BAM Civiel start in september 2005 met de uitvoering. Het scheepvaartverkeer zal door de werkzaamheden nauwelijks gehinderd worden, met uitzondering van één stremmingperiode in de tweede helft van 2006. Het project moet uiterlijk juni 2007 gereed zijn, maar BAM Civiel streeft ernaar de sluizen in december 2006 op te leveren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM Civiel bv