Maaswerken zoekt explosieven WOII in Gennep-Grave

Maastricht – Op 17 september 1944 zijn in het kader van operatie �Market Garden� geallieerde luchtlandingen bij Groesbeek, Overasselt en Grave uitgevoerd. De Amerikaanse strijdkrachten aan de noordkant van de rivier de Maas zijn na de luchtlandingen opgerukt tot Middelaar. Gedurende de winter van 1944-1945 liep de verstarde geallieerde frontlijn aan deze zijde van de rivier globaal vanaf Riethorst en Katerbosch naar de rivier tegenover Cuijk. Aan de andere zijde kwam de geallieerde opmars gedurende de winter 1944-1945 langs de gehele oever van de Maas tot stilstand. De regio Gennep – Grave bevond zich midden in het strijdgewoel. Verleden tijd, inderdaad. Toch zijn anno 2005 de militaire acties in de Tweede Wereldoorlog weer actueel. Rijkswaterstaat Maaswerken bereidt namelijk de verdieping van de Maas voor en onderzoekt daarom of zich in de rivier en de oevers nog onontplofte explosieven of ander oorlogstuig bevinden. Mogelijk zijn er mensen in onze regio met informatie over de locatie van dergelijke explosieven. Maaswerken roept hen op zich te melden via 0800 – 6227 9375.

In maart 2005 is de Explosieven Opruimingsdienst van de Koninklijke Landmacht in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken gestart met een inventariserend bureauonderzoek. De militaire geschiedenis van het gebied tussen Gennep en Grave is erop nageslagen en archiefmateriaal (zoals gevechtsrapporten, kaarten van mijnenvelden en luchtfoto�s ) wordt verzameld. Ook is er met enkele oudere mensen uit de regio gesproken, die ooggetuige zijn geweest van beschietingen en bombardementen.

Mogelijk zijn er nog meer mensen in onze regio (al dan niet ooggetuigen) die weten waar bommen en granaten destijds zijn neergekomen, waar vliegtuigen zijn neergestort of waar overtollige explosieven na de bevrijding mogelijk zijn gedeponeerd. De Explosieven Opruimingsdienst wil hun informatie graag bij het onderzoek betrekken

De aandacht van Maaswerken en de Explosieven Opruimingsdienst richt zich enkel op het Maastraject tussen Gennep en Grave en dan alleen op de rivierbodem en �oevers. Specifiek dit gedeelte wordt namelijk verdiept. Volgens de huidige planning gebeurt dat vanaf 2009.

Vakkundig verwijderen
Wanneer er aanwijzingen zijn dat er zich niet-ontplofte projectielen in het gebied bevinden, dan start Maaswerken in overleg met de betrokken gemeente(n) een veldonderzoek. Mochten er inderdaad explosieven worden aangetroffen, dan worden de oevers zo nodig voorzichtig ontgraven of wordt de rivierbodem afgezocht. De specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst gaan vervolgens aan de slag om de explosieven vakkundig te verwijderen en te vernietigen.

Heeft u informatie over de locatie van explosieven in of langs de Maas tussen Gennep en Grave, bel dan tijdens kantooruren naar Loket Maaswerken, tel. (0800) 6227 9375 (gratis).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken