Nu geen verruiming dijkringen Friese waddeneilanden

Leeuwarden – Het rijk is voorlopig niet bereid medewerking te verlenen aan het verruimen van de dijkringen op de Friese Waddeneilanden. Dit blijkt uit de brief die het ministerie van Verkeer en Waterstaat deze maand aan de voorzitter van het Provinciaal Overlegorgaan Kust, gedeputeerde P. Bijman, stuurde. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het mogelijk is om de veiligheid van een groot deel van de bestaande buitendijkse bebouwing op het wettelijke veiligheidsniveau te brengen. De provincie Fryslan, de Waddeneilandgemeenten en Wetterskip Fryslan zijn niet van plan deze uitspraak naast zich neer te leggen. In een bestuurlijke reactie aan de minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de landelijke discussie over kustplaatsen, wordt nogmaals aangedrongen op het realiseren van de wettelijke bescherming.

Eind 2006 verzochten de in het Provinciaal Overlegorgaan Kust vertegenwoordigde Waddeneilandgemeenten, de provincie Fryslan, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het Wetterskip Fryslan en de ministeries van VROM en LNV de staatssecretaris mee te werken aan de verruiming van de bestaande ring van dijken en duinen op de Friese Waddeneilanden. Dit zou met geringe middelen kunnen leiden tot grotere (in dat geval wettelijke) veiligheid van de bestaande en eventueel nog nieuw te bouwen bebouwing.
Het gevolg van de uitspraak van het ministerie is dat de bestaande buitendijkse bebouwing niet beschermd kan worden op het wettelijke veiligheidsniveau. Reden hiervoor is dat landelijk nog wordt nagedacht over hoe om te gaan met de buitendijkse bebouwing in de kustplaatsen, en het ministerie hier nog niet op vooruit wil lopen.

De provincie Fryslan, de Waddeneilandgemeenten en Wetterskip Fryslan wachten ook met grote interesse de uitspraak in de rechtszaak tussen de gemeente Ameland en Rijkswaterstaat over de legger Ameland af.

Aanleiding
In oktober 2004 heeft Provinciaal Overlegorgaan Kust het onderzoeksrapport ‘Veiligheid en overstromingsrisico kustbebouwing buitendijks op de Friese Waddeneilanden’ bekend gemaakt. In het Provinciaal Overlegorgaan Kust zijn alle bij de kust betrokken overheden vertegenwoordigd. Het gaat hierbij om de Waddeneilandgemeenten, Provincie Fryslan, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Wetterskip Fryslan, ministerie van VROM en LNV. De gezamenlijke kustoverheden concluderen op basis van dit rapport dat het mogelijk is om een groot deel van de buitendijkse bebouwing te beschermen met de wettelijke veiligheid. Om deze bescherming van de buitendijkse bebouwing te realiseren moet een bijlage van de Wet op de waterkering gewijzigd worden. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat werd gevraagd mee te werken aan de verruiming van de dijkringen.

Uitkomst van het onderzoek
Een groot deel van de buitendijkse kustbebouwing op de Waddeneilanden kan beter beschermd worden tegen overstroming, zo luidt de eindconclusie van het onderzoeksrapport Veiligheid en overstromingsrisico kustbebouwing buitendijks op de Friese waddeneilanden. Van oudsher is op de Friese Waddeneilanden bebouwing buiten de ring van dijken en duinen aanwezig. Niet al die buitendijkse kustbebouwing loopt evenveel kans op overstroming. Zo is de hooggelegen bebouwing net zo veilig als de wettelijk beschermde bebouwing in de dijkring. De lagergelegen bebouwing heeft wel een grotere kans op overstroming. Deze buitendijkse bebouwing wordt nu in enige mate beschermd tegen overstromingen door de eerste duinenrij langs het strand of een muurtje, dat geen wettelijke bescherming biedt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslan

Nu geen verruiming dijkringen Friese waddeneilanden | Infrasite

Nu geen verruiming dijkringen Friese waddeneilanden

Leeuwarden – Het rijk is voorlopig niet bereid medewerking te verlenen aan het verruimen van de dijkringen op de Friese Waddeneilanden. Dit blijkt uit de brief die het ministerie van Verkeer en Waterstaat deze maand aan de voorzitter van het Provinciaal Overlegorgaan Kust, gedeputeerde P. Bijman, stuurde. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het mogelijk is om de veiligheid van een groot deel van de bestaande buitendijkse bebouwing op het wettelijke veiligheidsniveau te brengen. De provincie Fryslan, de Waddeneilandgemeenten en Wetterskip Fryslan zijn niet van plan deze uitspraak naast zich neer te leggen. In een bestuurlijke reactie aan de minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de landelijke discussie over kustplaatsen, wordt nogmaals aangedrongen op het realiseren van de wettelijke bescherming.

Eind 2006 verzochten de in het Provinciaal Overlegorgaan Kust vertegenwoordigde Waddeneilandgemeenten, de provincie Fryslan, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het Wetterskip Fryslan en de ministeries van VROM en LNV de staatssecretaris mee te werken aan de verruiming van de bestaande ring van dijken en duinen op de Friese Waddeneilanden. Dit zou met geringe middelen kunnen leiden tot grotere (in dat geval wettelijke) veiligheid van de bestaande en eventueel nog nieuw te bouwen bebouwing.
Het gevolg van de uitspraak van het ministerie is dat de bestaande buitendijkse bebouwing niet beschermd kan worden op het wettelijke veiligheidsniveau. Reden hiervoor is dat landelijk nog wordt nagedacht over hoe om te gaan met de buitendijkse bebouwing in de kustplaatsen, en het ministerie hier nog niet op vooruit wil lopen.

De provincie Fryslan, de Waddeneilandgemeenten en Wetterskip Fryslan wachten ook met grote interesse de uitspraak in de rechtszaak tussen de gemeente Ameland en Rijkswaterstaat over de legger Ameland af.

Aanleiding
In oktober 2004 heeft Provinciaal Overlegorgaan Kust het onderzoeksrapport ‘Veiligheid en overstromingsrisico kustbebouwing buitendijks op de Friese Waddeneilanden’ bekend gemaakt. In het Provinciaal Overlegorgaan Kust zijn alle bij de kust betrokken overheden vertegenwoordigd. Het gaat hierbij om de Waddeneilandgemeenten, Provincie Fryslan, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Wetterskip Fryslan, ministerie van VROM en LNV. De gezamenlijke kustoverheden concluderen op basis van dit rapport dat het mogelijk is om een groot deel van de buitendijkse bebouwing te beschermen met de wettelijke veiligheid. Om deze bescherming van de buitendijkse bebouwing te realiseren moet een bijlage van de Wet op de waterkering gewijzigd worden. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat werd gevraagd mee te werken aan de verruiming van de dijkringen.

Uitkomst van het onderzoek
Een groot deel van de buitendijkse kustbebouwing op de Waddeneilanden kan beter beschermd worden tegen overstroming, zo luidt de eindconclusie van het onderzoeksrapport Veiligheid en overstromingsrisico kustbebouwing buitendijks op de Friese waddeneilanden. Van oudsher is op de Friese Waddeneilanden bebouwing buiten de ring van dijken en duinen aanwezig. Niet al die buitendijkse kustbebouwing loopt evenveel kans op overstroming. Zo is de hooggelegen bebouwing net zo veilig als de wettelijk beschermde bebouwing in de dijkring. De lagergelegen bebouwing heeft wel een grotere kans op overstroming. Deze buitendijkse bebouwing wordt nu in enige mate beschermd tegen overstromingen door de eerste duinenrij langs het strand of een muurtje, dat geen wettelijke bescherming biedt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslan