Weg vrij voor windturbineparken Noordzee

Den Haag – Nieuwe beleidsregels voor de Wet beheer rijkswaterstaatwerken maken een eind aan het moratorium op het bouwen van windturbineparken in de Noordzee. Belangstellende partijen kunnen aanvragen indienen voor nieuwe windturbineparken. Een belangrijke voorwaarde is dat een windturbinepark niet meer dan 50 km2 mag beslaan. Zo wil de overheid meerdere partijen een kans bieden en de ruimte efficiënt benutten.

Wie het eerst komt, het eerst maalt. De partij die als eerste een complete vergunningaanvraag voor een windturbinepark in de Noordzee indient, inclusief een milieu-effectrapportage, krijgt een vergunning om op de aangevraagde locatie een windturbinepark te bouwen. De eerste potentiële aanvragers hebben zich al gemeld.

Er zijn de afgelopen jaren al twee vergunningen afgegeven voor windturbineparken in de Noordzee. Dat zijn het demonstratieproject Near Shore Windpark bij Egmond aan Zee en Q7-WP bij IJmuiden. Naar verwachting zullen beide parken volgend jaar de eerste groene stroom gaan leveren.

Kijk voor meer informatie op www.noordzeeloket.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat