Ondertekening bestuursovereenkomst Overdiepse Polder

‘s-Hertogenbosch – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Lambert Verheijen van de Provincie Noord-Brabant ondertekenen op dinsdag 14 december 2004 de bestuursovereenkomst Overdiepse Polder. Met de ondertekening start de provincie Noord-Brabant een planstudie naar de wijze waarop het terpenplan in de Overdiepse Polder vorm krijgt. Tijdens de ondertekening zullen kinderen van de Christelijke Basisschool de Brug uit Waspik een maquette overhandigen aan minster Peijs. De maquette illustreert hoe het gebied er volgens de kinderen uit kan komen te zien.

Het terpenplan is een idee dat afkomstig is van de bewoners in deze polder. De provincie stelt voor deze planstudie circa 3 miljoen euro beschikbaar. Het resultaat hiervan is een projectbesluit waarover Verkeer en Waterstaat uiterlijk op 31 december 2008 zal beslissen. Als dan wordt besloten tot uitvoering van de maatregelen in Overdiepse Polder, zal dat leiden tot meer ruimte voor de rivier. De minister stelt als duidelijke randvoorwaarde dat de kosten van dit project maximaal 86 miljoen euro mogen bedragen.

De bewoners van de Overdiepse Polder (een polder van 550 ha langs de Bergse Maas in de gemeente van Waalwijk) zijn de initiators van een zogenaamd terpenplan voor hun polder. Dit betekent dat zij eenmaal per 25 jaar een overstroming van hun land accepteren als de 16 woonhuizen op terpen worden gezet. Door het aanwijzen van de Overdiepse Polder als waterbergingsgebied ontstaat er meer ruimte voor de rivier. De effecten van deze maatregel zullen ter plaatse leiden tot een waterstandverlaging van ongeveer 30 cm. Bovenstrooms zullen de effecten tot aan de stuw van Lith (20 km stroomopwaarts) merkbaar zijn. Benedenstrooms van de Overdiepse Polder zijn de effecten geringer, omdat de invloed van de zee zich daar sterk doet gelden.

Zowel de betrokken regionale overheden, de stuurgroep Ruimte voor de Rivier als de Tweede Kamer hebben dit plan omarmd. Gelet op de grote effectiviteit van deze maatregel, het grote regionaal draagvlak en de pro-actieve houding van de bewoners heeft staatssecretaris Melanie Schultz deze zomer het project de status van “koploper” gegeven; een project dat vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve PKB in 2006, start met een gedetailleerde planstudie. Hierdoor kan de uitvoering, na vaststelling van de PKB, zo spoedig mogelijk van start gaan.

Het kabinet heeft in 2000 gekozen voor een nieuwe aanpak van hoogwater: in plaats van de traditionele verhoging en versterking van de dijken moeten rivieren meer ruimte krijgen. Het doel is om uiterlijk in 2015, 16.000 m3/sec water veilig af te voeren. Daarvoor moet een pakket maatregelen worden samengesteld, dat de veiligheid waarborgt en bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Ondertekening bestuursovereenkomst Overdiepse Polder | Infrasite

Ondertekening bestuursovereenkomst Overdiepse Polder

‘s-Hertogenbosch – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Lambert Verheijen van de Provincie Noord-Brabant ondertekenen op dinsdag 14 december 2004 de bestuursovereenkomst Overdiepse Polder. Met de ondertekening start de provincie Noord-Brabant een planstudie naar de wijze waarop het terpenplan in de Overdiepse Polder vorm krijgt. Tijdens de ondertekening zullen kinderen van de Christelijke Basisschool de Brug uit Waspik een maquette overhandigen aan minster Peijs. De maquette illustreert hoe het gebied er volgens de kinderen uit kan komen te zien.

Het terpenplan is een idee dat afkomstig is van de bewoners in deze polder. De provincie stelt voor deze planstudie circa 3 miljoen euro beschikbaar. Het resultaat hiervan is een projectbesluit waarover Verkeer en Waterstaat uiterlijk op 31 december 2008 zal beslissen. Als dan wordt besloten tot uitvoering van de maatregelen in Overdiepse Polder, zal dat leiden tot meer ruimte voor de rivier. De minister stelt als duidelijke randvoorwaarde dat de kosten van dit project maximaal 86 miljoen euro mogen bedragen.

De bewoners van de Overdiepse Polder (een polder van 550 ha langs de Bergse Maas in de gemeente van Waalwijk) zijn de initiators van een zogenaamd terpenplan voor hun polder. Dit betekent dat zij eenmaal per 25 jaar een overstroming van hun land accepteren als de 16 woonhuizen op terpen worden gezet. Door het aanwijzen van de Overdiepse Polder als waterbergingsgebied ontstaat er meer ruimte voor de rivier. De effecten van deze maatregel zullen ter plaatse leiden tot een waterstandverlaging van ongeveer 30 cm. Bovenstrooms zullen de effecten tot aan de stuw van Lith (20 km stroomopwaarts) merkbaar zijn. Benedenstrooms van de Overdiepse Polder zijn de effecten geringer, omdat de invloed van de zee zich daar sterk doet gelden.

Zowel de betrokken regionale overheden, de stuurgroep Ruimte voor de Rivier als de Tweede Kamer hebben dit plan omarmd. Gelet op de grote effectiviteit van deze maatregel, het grote regionaal draagvlak en de pro-actieve houding van de bewoners heeft staatssecretaris Melanie Schultz deze zomer het project de status van “koploper” gegeven; een project dat vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve PKB in 2006, start met een gedetailleerde planstudie. Hierdoor kan de uitvoering, na vaststelling van de PKB, zo spoedig mogelijk van start gaan.

Het kabinet heeft in 2000 gekozen voor een nieuwe aanpak van hoogwater: in plaats van de traditionele verhoging en versterking van de dijken moeten rivieren meer ruimte krijgen. Het doel is om uiterlijk in 2015, 16.000 m3/sec water veilig af te voeren. Daarvoor moet een pakket maatregelen worden samengesteld, dat de veiligheid waarborgt en bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant