Grote opdracht voor Grontmij in Polen

De Bilt – Onlangs werd in Czestochowa (Polen) het contract ondertekend voor een nieuwe opdracht. Met de opdracht is voor Grontmij een bedrag gemoeid van ruim 1,3 miljoen Euro.

Het gaat om de directievoering en het toezicht op de uitvoering van 6 bestekken. Het werk omvat:
– Uitbreiding drinkwaterzuiveringsinstallatie in Wierzchowisko;
– 69 km riolering met 19 gemalen in Czestochowa;
– 32 km riolering met 9 gemalen in Mykanow;
– uitbreiding afvalwaterzuiveringsinstallatie met P- en N-verwijdering en thermische slibdroging in Czestochowa;
– uitbreiding afvalwaterzuiveringsinstallatie in Rybna;
– aanleg van afvoerkanaal in Czestochowa.
Onder het toeziend oog van radio, TV en schrijvende pers tekenden namens de opdrachtgever Tadeusz Wrona, burgemeester van Czestochowa en namens Grontmij Theo Tiegelaar, directeur van Grontmij Polska. In zijn toespraak wees de burgemeester op het grote belang van dit project voor de stad Czestochowa. De burgemeester verklaarde blij te zijn dat Grontmij als winnaar van de Tender naar voren was gekomen. Met name de samenwerking tussen Grontmij Nederland en Grontmij Polska sprak hem aan.

Het werk zal worden uitgevoerd door Grontmij Polska, samen met Grontmij I & M (Water en Reststoffen). Het werk wordt voor 65% gefinancierd uit EU fondsen (ISPA). De totale aanneemsom is 33 miljoen. Euro. Bij de beoordeling van de aanbiedingen werd de prijs slechts voor 20 % meegewogen. De kwaliteit van de offerte, met name de CV?s van de in te zetten mensen en de manier van aanpak, telde mee voor 80 %.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv