Nederlands consortium ontwerpt Europese sluizen

Breda – Alive is het consortium van drie waterbouwkundige ingenieursbureaus uit Nederland bestaande uit Alkyon, Lievense en Iv-Infra. Dit consortium heeft gisteren met succes twee internationale sluisprojecten gewonnen in Frankrijk en Venetië. De expertise van de Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs gaf daarbij de doorslag.

Frankrijk
In Frankrijk krijgt het 105 km lange Seine – Schelde kanaal zes omvangrijke sluizen. De bouwkosten van deze waterverbindingen worden geraamd op 2,6 miljard euro. Voor het ontwerp van de sluizen werken de Nederlandse ingenieursbureaus samen met het Franse bureaus Sogreath en Ingerop. Het Nederlandse consortium wordt ondersteund door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en zal onderleiding van Arcadis in Frankrijk aan het werk gaan.

Het Seine–Schelde kanaal verbindt Parijs met de haven van Antwerpen en is voor het vervoer van containers een belangrijke noord-zuid verkeersroute. Door de Franse regering is de waterweg aangemerkt als één van de vijftig grootste infrastructurele knelpunten die voor 2025 moeten zijn opgelost. De sluizen in het kanaal krijgen een lengte van circa 200 meter. Het waterniveau zal een verval kennen van 10 tot 30 meter. Naast de sluizen wordt er ook een studie gedaan naar benodigde aquaducten, uitgravingen en dijken. Het project zal een omzet van 1,5 miljoen euro bedragen voor de Nederlandse bedrijven. Opdrachtgever is Voies Navigables de France.

Lagune van Venetië
In Venetië hebben de ingenieurs hun tweede internationale succes verkregen door de gunning voor een ontwerp van een grote zeesluis voor de stormvloedkering in de lagune van Venetië. Wanneer deze stormvloedkering gesloten is, zorgt de zeesluis ervoor dat het scheepvaart verkeer toch toegang blijft behouden tot de haven van Venetië. De stad kent al jaren grote problemen met haar waterhuishouding en toegankelijkheid. De oplossing van de Nederlandse ingenieurs die hiervoor samenwerken met het Italiaanse ingenieursbureau Technital vormt daarin samen met de nog te bouwen stormvloedkering een oplossing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raadgevend Ingenieursbureau Lievense

Nederlands consortium ontwerpt Europese sluizen | Infrasite

Nederlands consortium ontwerpt Europese sluizen

Breda – Alive is het consortium van drie waterbouwkundige ingenieursbureaus uit Nederland bestaande uit Alkyon, Lievense en Iv-Infra. Dit consortium heeft gisteren met succes twee internationale sluisprojecten gewonnen in Frankrijk en Venetië. De expertise van de Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs gaf daarbij de doorslag.

Frankrijk
In Frankrijk krijgt het 105 km lange Seine – Schelde kanaal zes omvangrijke sluizen. De bouwkosten van deze waterverbindingen worden geraamd op 2,6 miljard euro. Voor het ontwerp van de sluizen werken de Nederlandse ingenieursbureaus samen met het Franse bureaus Sogreath en Ingerop. Het Nederlandse consortium wordt ondersteund door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en zal onderleiding van Arcadis in Frankrijk aan het werk gaan.

Het Seine–Schelde kanaal verbindt Parijs met de haven van Antwerpen en is voor het vervoer van containers een belangrijke noord-zuid verkeersroute. Door de Franse regering is de waterweg aangemerkt als één van de vijftig grootste infrastructurele knelpunten die voor 2025 moeten zijn opgelost. De sluizen in het kanaal krijgen een lengte van circa 200 meter. Het waterniveau zal een verval kennen van 10 tot 30 meter. Naast de sluizen wordt er ook een studie gedaan naar benodigde aquaducten, uitgravingen en dijken. Het project zal een omzet van 1,5 miljoen euro bedragen voor de Nederlandse bedrijven. Opdrachtgever is Voies Navigables de France.

Lagune van Venetië
In Venetië hebben de ingenieurs hun tweede internationale succes verkregen door de gunning voor een ontwerp van een grote zeesluis voor de stormvloedkering in de lagune van Venetië. Wanneer deze stormvloedkering gesloten is, zorgt de zeesluis ervoor dat het scheepvaart verkeer toch toegang blijft behouden tot de haven van Venetië. De stad kent al jaren grote problemen met haar waterhuishouding en toegankelijkheid. De oplossing van de Nederlandse ingenieurs die hiervoor samenwerken met het Italiaanse ingenieursbureau Technital vormt daarin samen met de nog te bouwen stormvloedkering een oplossing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raadgevend Ingenieursbureau Lievense