Akkoord dijkversterking Sliedrecht

Den Haag – De bestuurders van Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard & de Vijfheerenlanden, Gemeente Sliedrecht, Rijkswaterstaat Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben, na goed overleg met de belangenvereniging Dijkvak 14, een akkoord bereikt over de uitwerking van de dijkversterking voor het dijkvak 14 te Sliedrecht. Hierdoor komt er nu een einde aan de jarenlange beroepsprocedures. Dit betekent dat er in april 2005 een aanbesteding kan plaatsvinden en dat ca. eind 2006 de waterkering kan zijn aangelegd.

Het principeplan voor de dijkversterking was reeds in december 1989 opgesteld door het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard & de Vijfheerenlanden en door de minister van Verkeer en Waterstaat als Deltawerk vastgesteld in april 1990. Het principeplan omvatte 17 dijkgedeelten. De gedeelten 1 t/m 9 en 15 t/m 17 zijn reeds uitgevoerd. Belangenvereniging Dijkvak 14 Baanhoek tekende echter bezwaar aan tegen het vastgestelde plan. De uitvoering van de dijkvakken 10 t/m 14 was door jarenlange beroepsprocedures lang onzeker. Over de vakken 10 t/m 13 werd door het hoogheemraadschap al eerder overeenstemming bereikt en deze zijn nu in uitvoering. De voornaamste bezwaren bij Baanhoek Vak 14 waren de mogelijke schade aan de panden en het uitzichtverlies.

Een alternatief plan dat de bewonersbelangen beter diende, bleek bij de beoordeling niet aan de gestelde criteria te voldoen. Een aangepast ontwerp was echter wel haalbaar. Dat ontwerp komt ook tegemoet aan bezwaren van de bewoners. Alle betrokkenen verheugen zich dat het ontbrekende deel nu kan worden gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland