Maas bij Maastricht

Dijkversterkingen Maaswerken afgerond

Foto vanaf de Maas bij Maastricht Foto: Yvonne

Met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer zijn alle dijkversterkingen in het kader van de Maaswerken afgerond. Daardoor is nu een groot deel van de inwoners en bedrijven in Limburg beschermd tegen een mate van hoogwater die gemiddeld eens in de 250 jaar kan voorkomen.

In totaal gaat het om achttien dijkversterkingen waar sinds 2010 op locaties in dertien gemeenten aan is gewerkt. Limburg en Rijkswaterstaat maakten toen afspraken over het beschermen van inwoners en bedrijven tegen hoogwater. De gemeenten waar het werk is uitgevoerd, bevinden zich tussen Mook en Maastricht. De dijkversterking bij het dorp Neer stond als laatste op de planning.

Combinatie met ander project

Met, zo stelt Rijkswaterstaat, “een stuk glazen kering als kers op de taart werden ook deze laatste 2,5 kilometer aan dijkversterking van dit project aangepakt. De kering is inmiddels hoogwaterveilig en het werk is, op een aantal coupures en het afwerken na, ook gereed.” Door de dijkversterking te combineren met een ander lokaal project, ging de totale uitvoeringstijd met een half jaar omlaag en de bleef de overlast van de werkzaamheden voor de omgeving beperkt.

Diana Beuting, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat, is blij dat het project binnen de gestelde termijn is afgerond. “Door de goede samenwerking is deze mijlpaal gehaald, daar ben ik trots op. Veel bewoners van Limburg zijn door alle maatregelen uit het programma Maaswerken beschermd tegen de hoeveelheid hoogwater die gemiddeld eens in de 250 jaar kan voorkomen. Ook in de toekomst blijven we samenwerken aan hoogwaterveiligheid.”

Altijd blijven inzetten

Wethouder Robert Martens is eveneens blij dat het werk op tijd gereed is, maar zegt ook: “Dit betekent zeker niet dat het daarmee klaar is. We zullen ons altijd moeten blijven inzetten om de inwoners van Leudal te beschermen tegen hoogwater, daar waar het nodig is.” Zo is Waterschap Limburg ook volop bezig met dijkversterkingen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hier vallen zestien dijkversterkingen met vijf dijkverleggingen onder.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.