Functioneren waterberging Beulakerpolder getest

stuw Beulakerpolder Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is vorige week begonnen met testen van het waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn, met een omvang van 100 hectare. Het gaat om een driejaarlijkse test om te kijken of de waterbergende functie nog goed werkt.

Testen gebeurt door zo’n 500 miljoen liter water het gebied in te laten stromen. Dat duurt een aantal dagen. Deze week wordt de berging weer leeggepompt via gemaal Beulakerpolder. Ook dat duurt een paar dagen tot een week. Tijdens de hele operatie test WDODelta ook de inlaat- en uitlaatstuwen. Hiermee stroomt water het gebied in of juist uit. De oevers en bodem achter deze stuwen horen ook bij de test. Gecontroleerd wordt of ze bestand zijn tegen de sterke stroming.

Berging en natuurgebied

Waterberging Beulakerpolder wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het natuurgebied heeft ook een waterbergende functie. WDODelta test die functie eens in de drie jaar door de berging vol te zetten met water. Naast de Beulakerpolder heeft het waterschap nog twee andere waterbergende polders in het werkgebied om daarmee in kunnen te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite