Provinciehuis Gelderland. Foto: provincie Gelderland

Gelderland stelt baggerdepot onder verscherpt toezicht

Foto: nieuwsbericht provincie Gelderland

Bij baggerdepot De Ingensche Waarden (DIW) in de gemeente Buren is slib gestort dat zwaarder verontreinigd is dan toegestaan. De provincie Gelderland noemt dat onacceptabel en heeft maatregelen genomen. Zo is er verscherpt toezicht ingesteld. Bodem en water zullen vier keer per jaar gecontroleerd worden.

Controles door de omgevingsdienst, die voor de provincie toezicht houdt, wezen uit dat de stortplaats zich in 2018 niet heeft gehouden aan de vergunningsvoorschriften. Uitgebreid administratief onderzoek bevestigde die vermoedens. Zeven projecten waarbij baggerspecie is gestort zijn uitgebreid onder de loep genomen. Bij twee daarvan waren er zware metalen en bestrijdingsmiddelen gestort die niet volgens de regels waren. Bij drie andere projecten deugde de administratie niet, waardoor niet beoordeeld kon worden of er sprake was van overschrijdingen. De twee resterende projecten waren wel in orde.

Gelderland is van plan het onderzoek openbaar te maken, maar dat kan pas als het bedrijf de kans heeft gehad om eventueel naar de rechter te stappen om dat te voorkomen.

Last onder dwangsom

De provincie Gelderland heeft meerdere maatregelen getroffen om de onderwaterstortplaats beter te controleren, waaronder verscherpt toezicht. Voordat baggerspecie wordt aangevoerd moet De Ingensche Waarden alle relevante documenten aan de omgevingsdienst voorleggen. Ook moet DIW alle stortingen in 2018 en in de eerste helft van 2019 doorlichten en voorleggen aan de omgevingsdienst en de gestorte vervuilde slib blijven monitoren om schade voor milieu en omgeving te voorkomen. Daarnaast is er last onder dwangsom opgelegd. Als de stortplaats opnieuw in de fout gaat moet het bedrijf een dwangsom betalen.

De overtredingen die de provincie constateerde zijn allemaal begaan in 2018. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar van de stortplaats, die heeft toegezegd mee te werken aan het verdere onderzoek. Zo gaat De Ingensche Waarden een extern onderzoeksbureau opdracht geven om de milieu-effecten van de stortingen met overschrijdingen van de normen te onderzoeken. Ook brengt DIW alle stortingen uit 2018 en 2019 in kaart.

Nieuw natuurgebied

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren. Na tientallen jaren zandwinning is er een diepe plas ontstaan. Die wordt nu gebruikt voor de berging van licht verontreinigde bagger die vrijkomt bij de verdieping of verbreding van waterwegen. Uiteindelijk wil de exploitant de plas in de toekomst herinrichten tot een nieuw natuurgebied.

Auteur: Redactie Infrasite