Regen. Foto: iStock / pinkomelet

Nieuwe tool helpt impact extreme neerslag beperken

Regen. Foto: iStock / pinkomelet (onbeperkt gebruik)

Een nieuwe tool kan stedelijke waterbeheerders helpen om de gevolgen van zeer zware buien te beperken. Stichting Rioned en kenniscentrum Stowa hebben de software ontwikkeld. RadarTools geeft inzicht in de hevigheid en de ruimtelijke verdeling van extreme neerslag sinds 2008.

Met RadarTools, de nieuwe software, kunnen gebruikers historische data raadplegen over extreme neerslag in hun beheergebied en neerslagregistraties met elkaar vergelijken. Die gegevens kunnen ze koppelen aan waarnemingen van de impact daarvan op de grond. De tool geeft per gemeente een lijst van extreme buien sinds 2008, gebaseerd op de neerslagradarinformatie van het KNMI. Per gebeurtenis is de totale neerslagsom, maar ook de ruimtelijke verdeling van de neerslag beschikbaar.

Leren van ervaringen elders

Inzicht in de zwaarte en ruimtelijke verdeling van een extreme bui is van belang om de gevolgen op de grond te kunnen beoordelen. Bij extreme buien wordt een gebied immers meestal niet gelijkmatig getroffen. Daarom is de ruimtelijke verdeling van belang. Als een kleine hoeveelheid regen bijvoorbeeld al leidt tot overlast moet er wellicht ingegrepen worden.

Waterbeheerders kunnen ook hun voordeel doen met de data uit andere gebieden omdat ze zelf mogelijk niet zo vaak te maken hebben gehad met extreme buien. Zo kunnen ze leren van de ervaringen die elders in het land zijn opgedaan.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite

Nieuwe tool helpt impact extreme neerslag beperken | Infrasite
Regen. Foto: iStock / pinkomelet

Nieuwe tool helpt impact extreme neerslag beperken

Regen. Foto: iStock / pinkomelet (onbeperkt gebruik)

Een nieuwe tool kan stedelijke waterbeheerders helpen om de gevolgen van zeer zware buien te beperken. Stichting Rioned en kenniscentrum Stowa hebben de software ontwikkeld. RadarTools geeft inzicht in de hevigheid en de ruimtelijke verdeling van extreme neerslag sinds 2008.

Met RadarTools, de nieuwe software, kunnen gebruikers historische data raadplegen over extreme neerslag in hun beheergebied en neerslagregistraties met elkaar vergelijken. Die gegevens kunnen ze koppelen aan waarnemingen van de impact daarvan op de grond. De tool geeft per gemeente een lijst van extreme buien sinds 2008, gebaseerd op de neerslagradarinformatie van het KNMI. Per gebeurtenis is de totale neerslagsom, maar ook de ruimtelijke verdeling van de neerslag beschikbaar.

Leren van ervaringen elders

Inzicht in de zwaarte en ruimtelijke verdeling van een extreme bui is van belang om de gevolgen op de grond te kunnen beoordelen. Bij extreme buien wordt een gebied immers meestal niet gelijkmatig getroffen. Daarom is de ruimtelijke verdeling van belang. Als een kleine hoeveelheid regen bijvoorbeeld al leidt tot overlast moet er wellicht ingegrepen worden.

Waterbeheerders kunnen ook hun voordeel doen met de data uit andere gebieden omdat ze zelf mogelijk niet zo vaak te maken hebben gehad met extreme buien. Zo kunnen ze leren van de ervaringen die elders in het land zijn opgedaan.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite