Heijmans op schema

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. (bouw en vastgoedontwikkeling) maakt bekend dat het eerste kwartaal van 2004 is afgesloten met een tevredenstellende orderportefeuille. Voor heel 2004 verwacht Heijmans een netto- resultaat tussen € 60 en € 66 miljoen hetgeen overeenkomt met de eerder aangegeven verwachting. Dit resulteert in een netto winst per aandeel tussen € 2,37 en € 2,65.

In het kader van voortgaande verschaffing van informatie aan volgers van Heijmans, zal Heijmans vanaf heden naast jaar- en halfjaarcijfers ook structureel via zogenaamde trading updates in juni en december informatie verschaffen over de gang van zaken.

Bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2003 gaf Heijmans aan een netto resultaat over 2004 te verwachten tussen € 60 en € 66 miljoen. Op basis van het eerste kwartaal 2004 en de stand van de orderportefeuille (€ 2.460 miljoen per 31 maart 2004 tegen € 2.341 miljoen ultimo 2003) maakt Heijmans thans bekend op schema te zitten ten aanzien van deze verwachting. De netto winst per aandeel komt daarbij uit tussen € 2,37 en € 2,65. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van onderzoeken van Openbaar ministerie en Nederlandse mededingingsautoriteit naar onregelmatigheden in de sector.
Eerder gaf Heijmans al aan dat aan aandeelhouders, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, een dividend over 2004 zal worden voorgesteld van ten minste € 1,22 per aandeel in contanten.

De woningmarkt blijft voor Heijmans onverminderd goed. Tot 30 april 2004 verkocht Heijmans 1291 woningen (830 over de vergelijkbare periode in 2003 die werd beïnvloed door de oorlog in Irak). Daarnaast zijn in het eerste kwartaal opnieuw diverse prijsvragen gewonnen op basis waarvan Heijmans in de komende jaren conceptueel gebiedsontwikkeling kan realiseren. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn Assumburg te Heemskerk (60 woningen plus hotel), Cereol te Utrecht (222 woningen met bibliotheek en horecavoorziening) en Sluisstraat te Veghel (circa 300 woningen) en Andreashof Ensemble te Amsterdam (500 woningen). De markt voor publieke gebouwen (scholen, ziekenhuizen etc.) ontwikkelt zich voor Heijmans naar verwachting. De kantorenmarkt vertoont ten opzichte van 2003 geen verbetering.

De markt voor infrastructuur bleef in het eerste kwartaal gekenmerkt door prijsdruk. De hevige concurrentieslag zet zich onverminderd voort. Heijmans stelt zich hierin terughoudend op. De focus op meer contracten in de onderhoudssfeer werpt wel vruchten af. Zo werden langjarige (tussen 6 en 10 jaar) onderhoudscontracten verkregen voor 22 bruggen, sluizen en stuwen in Noord Brabant, voor tunnelveiligheidsvoorzieningen in Zuid- Holland en voor het e- onderhoud (verlichting, verkeersregelinstallaties) van rijkswegen in Zuid- Holland.

De activiteiten voor industriële opdrachtgevers werden uit de divisie Industrie en Productie gehaald en ondergebracht in de divisie Infrastructuur. Heijmans ziet productie activiteiten als onderdeel van haar waardeketen mits zij hiervoor van strategisch belang zijn. Hierbij is te denken aan systeembouwactiviteiten zoals die van Heijmans Bestcon. Seriematige productie acht Heijmans niet van strategisch belang voor haar activiteiten.

Buiten Nederland blijft met name de Engelse markt aantrekkelijk. Heijmans sloot de eerste maanden van 2004 enkele framework woningbouwcontracten met voornamelijk publieke opdrachtgevers af en werd, in combinatie met Taylor Woodrow, voorgeselecteerd als partner van National Health Service voor zorgfaciliteiten. De Duitse markt vertoont nog immer geen opleving. Heijmans houdt via de huidige activiteiten voeling met de markt. De Belgische markt ontwikkelt zich naar verwachting hetgeen eveneens geldt voor de Heijmans- activiteiten, die in 2004 positief zullen worden afgesloten.

Heijmans publiceert halfjaarcijfers op 2 september 2004 voor beursopening.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV