Wereldprimeur voor Nederland op gebied van open data reisinformatie

Brongegevens voor reisinformatie zijn vanaf nu zonder beperkingen in heel Nederland beschikbaar als open data. Nederland is daarmee wereldwijd het eerste land dat deze mijlpaal bereikt. Het gaat daarbij zogeheten ‘realtime’ open data: met de gegevens kunnen reizigers zien of de bus, tram metro of trein op tijd is of niet. Vervoerbedrijven en OV-autoriteiten verenigd in de netwerkorganisatie NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer) stellen vanaf nu landelijk brongegevens beschikbaar onder een CC0 vrijwaring. Dit betekent dat elke afnemer de data naar eigen inzicht vrij mag (her)gebruiken.

Tot voor kort waren brongegevens slechts beschikbaar voor een specifiek gebied en werden ze alleen vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden. Zo mochten de gegevens bijvoorbeeld alleen gebruikt worden voor het verstrekken van reisinformatie. Deze beperkingen zijn door de CC0 vrijwaring opgeheven. Afnemers zijn nu vrij zijn om de brongegevens te kopiëren, aan te passen en te verspreiden, ook als het om commerciële doeleinden gaat zoals het verkopen van analyses.

Nico van Paridon, voorzitter van de stuurgroep NDOV.” Met vereende krachten hebben we een historische mijlpaal bereikt. We zijn er trots op dat we in heel Nederland open data helemaal vrijgeven zonder voorwaarden. Dat is goed voor de vervoerssector en past bij het streven van een transparante overheid. Dat we met dit resultaat ook wereldwijd een primeur hebben is mooi meegenomen. We vergroten hiermee de kans op nieuwe innovaties en we hopen dat velen ons voorbeeld zullen volgen.”

Brongegevens beschikbaar stellen als open data heeft veel voordelen. Het gebruik van deze open data geeft afnemers de vrijheid om diverse analyses uit te voeren. Hierdoor kunnen nieuwe verbanden en relaties zichtbaar worden. Dit kan leiden tot vernieuwingen in het openbaar vervoer en een aantrekkelijker product voor de reizigers. Het stimuleert app bouwers om steeds betere apps te maken voor reizigers. De open data is op internet verkrijgbaar via www.ndovloket.nl en www.9292opendata.org

Binnen NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en loketten samen aan het beschikbaar stellen van brondata voor het openbaar vervoer. De uitvoerende taken van de ov-autoriteiten zijn gebundeld in de beheerorganisatie
CROW-NDOV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW