Tijdwinst automobilisten en scheepvaart door Brug Management Systeem

Ophaalbrug Dr. Deelenlaan Tilburg - Foto: Infrasite

Sneller op je bestemming door innovatief Noord-Hollands systeem

Tijdswinst voor automobilisten en de scheepvaart. Dat is het resultaat van een nieuw systeem dat de provincie Noord-Holland dit jaar bij 40 bruggen invoert. Door informatie over wegverkeer en scheepvaart te koppelen, bepaalt dit systeem het beste moment voor een brugopening. De eerste resultaten zijn zo goed dat de provincie het bij nog eens 90 bruggen gaat toepassen.

Gedeputeerde Elisabeth Post: “Dit is het begin van de toekomst. Deze investering in innovatie levert tijdswinst op voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. ” Het systeem is beschikbaar voor alle organisaties die bruggen bedienen. De provincie werkt samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Zaanstad, Amsterdam en ProRail om tijdswinst te realiseren voor het wegverkeer en de scheepvaart en voert het systeem met deze partijen in.

Slim Brug Management Systeem
Het Brug Management Systeem (BMS) adviseert de brugbedienaar een brug te openen aan de hand van gegevens over het weg-, water- en treinverkeer. Het systeem combineert data uit diverse bronnen, zoals schepen en ov-bussen die zijn uitgerust met een ‘track and trace-systeem’, data van service providers over het wegverkeer. Daarnaast gegevens van verkeerscentrale van de provincie, waar wegen met camera’s worden gemonitord. Voor het eerst worden dergelijke data gebruikt om openingstijdens van bruggen te optimaliseren.

Minder wachttijd met Blauwe Golf
Het BMS is onderdeel van het project ‘Blauwe Golf’ waarmee een betere doorstroming op de weg en het water wordt bereikt. Onderzoek laat zien dat de wachttijd voor het wegverkeer door dit project in het jaar 2014 afnam met 11.500 tot 14.000 uur. Aanpassingen van de bedientijden van bruggen, zorgden bij de Kaagbrug (A44) voor een daling van de wachttijd voor het wegverkeer met 45%. Bij de Rijksbrug van de A9 over zijkanaal C daalde de wachttijd met gemiddeld 15%, terwijl de brug vaker open ging. Voor de scheepvaart is de doorvaart via de ‘westelijke staande mastroute’ doordeweeks verkort van 9 uur naar 4,5 uur.

Data vrij beschikbaar
Gegevens over brugopeningen zijn real-time beschikbaar voor marktpartijen. De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, andere provincies en de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam verzamelen data over wegverkeer, scheepvaart, openbaar vervoer en hulpdiensten. De provincie gebruikt de data voor het BMS. De data is ook vrij beschikbaar voor marktpartijen voor gebruik bij app’s of navigatiesoftware.

Beter Benutten: op slimme wijze snel op de plek van bestemming
In de metropoolregio Amsterdam wonen en werken veel mensen. Zij reizen vaak op hetzelfde moment, met drukte op de weg en files als gevolg. Het bedrijfsleven, Rijk, provincies, Stadsregio Amsterdam en gemeenten werken daarom samen om de files op de drukste punten met 20% te verminderen en aan het verbeteren van de reistijd met 10% in de spits in de drukste gebieden. Dat doen de partijen met innovatieve technieken en door reizigers te stimuleren op andere momenten te reizen of een alternatieve route of vervoersmiddel te kiezen. Blauwe Golf is een Beter Benutten-project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland